Følg os på

Arbejdsmarked

Ny svensk skattelovgivning sætter grænsependlere og danske arbejdsgivere i klemme

Publiseret

 

Mange svenske grænsependlere, der arbejder i Danmark, opfordres til at begynde at pendle tilbage til arbejdet på grund af nye svenske skatteregler. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Undtag grænsearbejdere fra den nye svenske skattelovgivning, anmoder landshøvdingen i Skåne og Region Skånes regionrådsformand i et brev til regeringen. Siden Sverige indførte nye regler ved årsskiftet, har mange pendlere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, stået overfor at rejse mere til arbejdet end deres danske kolleger – på trods af pandemien. Ellers skal deres danske arbejdsgivere registrere og betale skat for deres ansatte i Sverige. I nogle tilfælde risikerer Øresundspendlere at have penge trukket i skat stående låst hos både Danmark og Sverige indtil næste års selvangivelse.

Ved årsskiftet trådte ny svensk skattelovgivning i kraft. Det betyder, at udenlandske arbejdsgivere skal lade sig registrere i Sverige og betale svensk skat af de ansatte, der arbejder i Sverige. Det egentlige formål med loven er at forhindre udenlandske arbejdsgivere i systematisk at ansætte personer, der arbejder i Sverige, men betaler skat i et andet land – og at få bedre kontrol med beskatningen. Men da mange grænsependlere arbejder hjemmefra under pandemien, er de og deres arbejdsgivere også blevet berørt af den nye lov.

Ifølge Øresundspendlere, som New Øresund har været i kontakt med, er mange danske arbejdsgivere stadig uvidende om de nye regler. Men blandt dem, der kender reglerne, er det ikke ualmindeligt, at arbejdsgivere kræver, at ansatte, der bor i Sverige, rejser til arbejdet i mindst 50 procent af tiden – grænsen for, hvornår skattepligten overgår til Danmark i henhold til den dansk-svenske Øresundsaftale. Det er på trods af, at de danske myndigheder i øjeblikket anbefaler, at alle, der kan arbejde hjemmefra, arbejder hjemmefra 80 procent af tiden (selv om Danmark i næste uge åbner op for mere kontorarbejde).

Risiko for dobbeltbeskatning

Der er også eksempler på grænsependlere, som har fået at vide af deres arbejdsgiver, at de skal trække både dansk og svensk skat fra deres løn, hvis de arbejder hjemmefra i mere end 50 procent af tiden. Den ekstra skat tilbagebetales først, når de indgiver deres selvangivelse næste år.

Dette [-] betyder et likviditetsproblem for den enkelte grænsependler”, påpeger landshøvding Anneli Hulthén og Region Skånes regionrådsformand, Carl Johan Sonesson (M), i brevet til finansminister Magdalena Andersson og den øvrige svenske regering.

De nævner også, at Øresundspendlere føler, at deres job i danske virksomheder er i fare.

Uklart, hvordan reglerne skal fortolkes

Ifølge Christin Hjortsberg, koordinator for Skatteverket ved informationstjenesten Øresunddirekt, er det forkert, at arbejdsgiverne trækker skat fra i begge lande. Hvis det er svært at finde ud af på forhånd, hvilket land en grænsependler skal betale skat i, anbefaler hun, at medarbejderen ansøger om et skattefritagelsesbevis i Sverige. Arbejdsgiveren skal så kun betale skat i Danmark, og hvis det efterfølgende skal reguleres, sker det i forbindelse med selvangivelsen.

Samtidig siger Christin Hjortsberg, at det ofte er uklart, hvordan reglerne skal fortolkes i de enkelte tilfælde, og at Øresunddirekt nogle gange har svært ved at rådgive dem, der henvender sig med spørgsmål.

– Situationen er ikke helt ukompliceret. Det er det, vi har forsøgt at påpege og få en undtagelse til, siger hun til News Øresund.

En undtagelse for grænsependlere er derfor også det, som landshøvdingen og Region Skånes regionrådsformand argumenterer for i brevet til regeringen.

“For at afhjælpe den nuværende situation, som ikke blot bringer enkeltpersoner i fare for at miste deres job, men som også er uhensigtsmæssig med hensyn til smittespredning, anbefaler vi derfor, at grænsearbejdere undtages fra den nye lovgivning, der trådte i kraft den 1. januar 2021”, skriver Annelie Hulthén og Carl Johan Sonesson.

News Øresund – Anna Palmehag

 

Fakta: Nye regler for danske arbejdsgivere med ansatte som bor i Sverige

1 januar 2021 indførte Sverige følgende regler:

En udenlandsk arbejdsgiver, der ikke har et fast forretningssted i Sverige, skal registrere sig som arbejdsgiver og betale skat til svenske Skatteverket for ansatte, der arbejder i Sverige. Mellem Danmark og Sverige gælder der dog nogle særlige regler på grund af Øresundsaftalen:

Grænsependlere er skattepligtige i det land, hvor de arbejder, hvis de arbejder mere end 50 procent af tiden der, men i opholdslandet, hvis de arbejder mindst 50 procent der. Dette gælder for løbende tremåneders perioder (læs mere i næste faktaboks). Det er altså, når medarbejdere, der bor i Sverige, arbejder mere end 50 procent hjemmefra, at deres danske arbejdsgiver bliver forpligtet til at registrere og indbetale skat i Sverige.

Hvis medarbejderne arbejder hjemmefra i Sverige, men mindre end 50 procent af tiden, er de forpligtet til at indhente et certifikat fra Skatteverket, der angiver, at de er skattefri i Sverige eller en forskudsbesked om skatten (jämkning). Ellers skal arbejdsgiveren stadig registrere og betale skat i Sverige.

Hvis medarbejderne aldrig arbejder hjemmefra, kræves der ikke et sådant certifikat, og arbejdsgiveren behøver ikke at registrere sig eller betale skat i Sverige.

Læs mere om de nye regler hos Skatteverket: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/andradeskattereglervidarbeteisverigefran2021.4.477abf63175b28eb5444cd.html

Kilde: Øresunddirekt

 

Fakta: Skattepligt for Øresundspendlere under coronapandemien
I henhold til Øresundsaftalen skal grænsependlere betale skat i det land, hvor de udfører arbejdet. Mindst 50 procent af arbejdet i en løbende periode på tre måneder skal udføres i arbejdslandet for, at Øresundpendleren betaler skat der, ellers er personen i stedet forpligtet til at betale skat i det land, hvor de bor. Dette betyder, at de grænsependlere, der skal arbejde hjemmefra under coronapandemien, kan blive forpligtet til at betale skat for bestemte perioder i deres bopælsland og i visse perioder i beskæftigelseslandet og derfor også skal indberette skat i to lande. Hvis dette er tilfældet, vil der ske en afregning landene imellem.

For de grænsependlere, der bor i Sverige, men arbejder i Danmark, er det fra og med 2021 arbejdsgiveren, der er forpligtet til at betale skatten i Sverige i de perioder, hvor grænsependleren er skattepligtig der. Læs mere i den forrige faktaboks. For de grænsependlere, der bor i Danmark, men arbejder i Sverige, vil arbejdsgiveren fortsat betale skat i Sverige, og pengeoverførslen mellem landene finder sted i forbindelse med selvangivelsen.

For Øresundpendlere, der bor i Danmark og arbejder i Sverige, kan en ændret skattepligt også føre til en skattesmæk, da mange af dem betaler såkaldt særlig indkomstskat, SINK-skat, for arbejde i Sverige. Den ligger på 25 procent, men giver ikke mulighed for at foretage fradrag i skatten. Det danske skatteniveau er markant højere.

De, der pendler til arbejde i Sverige, kan også vælge at betale almindelig svensk skat og have ret til fradrag i skatten. Muligheden for at foretage fradrag gælder dog kun, hvis mindst 90 procent af indkomsten er optjent i Sverige, så denne mulighed kan også gå tabt under hjemmearbejde.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Samfund01. december 2023

400 personer talte på en stor konference for menneskerettigheder i Helsingborg

Temaet for dette års udgave af MR-dagarna, det svenske forum for menneskerettigheder, var retten til uddannelse og arbejde. Konferencen, der...

Bæredygtighed01. december 2023

Næsten 10.000 bæredygtighedscertificeringer er udsted til svenske ejendomme – kravene til branchen skærpes snart endnu mere

Siden de første svenske bygninger blev bæredygtighedscertificeret i 2007, er næsten 10.000 flere certifieringer fulgt i deres fodspor. Omkring et...

Okategoriserade01. december 2023

Øresundsdebatten uge 48: Slående lighed mellem dansk og svensk tv-serie, nordisk kultursamarbejde og København uden parallelsamfund

Ingen parallelsamfund i København, ingen åben narkohandel i Sollentuna, samarbejde mellem nordiske kulturmøder og en “unik” svensk tv-serie, der har...

Samfund01. december 2023

Dansk-svensk vidensrejse med fokus på energi

Samarbejdsprojekter på tværs af Øresund inden for bæredygtighed, Københavns år som verdensarkitekturhovedstad og de danske investeringer i havvind. Det var...

Samfund01. december 2023

Topresultat for svenske elever i ny undersøgelse – men øget socioøkonomisk ulighed

Svenske ottendeklasse-elever opnår det næstbedste resultat i den internationale vidensvurdering ICCS, der måler, hvad 15-årige elever ved og har for...

Bæredygtighed01. december 2023

Nordens miljø- og klimaministre underskriver fælles klimaerklæring forud for COP28

Initiativet til en fælles nordisk klimaerklæring til FN’s klimatopmøde COP28 i Dubai, der begynder torsdag, kommer fra Island, der har...

Samfund01. december 2023

Både Sverige og Danmark er i recession – deres økonomier er skrumpet ind to kvartaler i træk

Den svenske og danske økonomi er skrumpet ind to kvartaler i træk, viser de seneste officielle tal fra statistikmyndigheden i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.