21 maj 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2A xx

Published on maj 2nd, 2019 | by Anna Palmehag

0

Nyt grænseoverskridende projekt vil knytte Life Science-industrien og forskningen sammen

2019-05-02:

Projektleder Kajsa Paulsson mener at HALOS for at nå sit mål skal øge engagementet fra industrien. Foto: News Øresund – Emil Persson

HALOS er navnet på et nyt EU-finansieret life science-projekt som går i gang i foråret 2019. Sammen skal partnere i Skåne, Danmark, Tyskland og Norge udbygge samarbejdet over grænserne, og i midten for det hele står forskningsanlæggene ESS og MAX IV i Lund, samt to nærtbeslægtede anlæg i Hamburg. Kajsa Paulsson, forsker ved Lunds Universitet og projektleder for HALOS håber på et stærkere grænseoverskridende netværk, et integreret forskningsmiljø og et samarbejde med den store Life Science-industri i Greater Copenhagen-regionen.

MAX IV og ESS i Lund er sammen med anlæggene DESY og European XFEL i Hamburg grundpillerne for det nye projekt Hanseatic League of Science (HALOS),  også syv universiteter, Region Skåne, Region Hovedstaden og City of Hamburg indgår. Målet er at forskning på Life Science-området i grænseoverskridende projekter skal vokse, og at formaliserede netværk og infrastruktur skal forbedre mulighederne for samarbejde. Men projektleder Kajsa Paulsson mener at HALOS for at nå sit mål skal øge engagementet fra industrien.

– Målet er at vi skal få betydeligt flere firmaer og industrier til at ville bruge vores store forskningsanlæg. Så mange som muligt skal gerne, på en eller anden måde, sondere mulighederne for at samarbejde, eller aktivt tage imod information og se muligheder, siger hun.

HALOS bygger på mange måder på et tidligere Interreg-projekt, ”ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society”, hvor der i delprojektet Max4essfun, blev gennemført 194 grænseoverskridende forskningsprojekter. HALOS har dog en tydeligere orientering mod Life Science.

– Jeg blev overrasket over hvor givende det var at have en gruppe forskere i et rum, og at have regionale udviklingsaktører med som samtidig ikke havde forudgående viden om hverken de videnskabelige spørgsmål eller metoder. Alligevel blev diskussionerne omkring spørgsmål som togs op af forskerne mange gange fantastisk givende når de regionale udviklingsaktører var med, og vice versa, siger Kajsa Paulsson.

Gennem Max4essfun blev der skabt søgbare databaser over såvel forskere og kurser som projekter, og det blev enklere for alle interesserede at skabe sig en overblik over hvad der var igang indenfor synkrotronlys og neutronforskning i regionen. Netop det regionale er er nogt som ligger Kajsa Paulssons hjerte nært, og hun mener at i stedet for at se sig som konkurrenter skal forskere, forskningsanlæg og virksomheder fokusere mere på hvordan de kan komplementere hinanden.

– Rejse skal vi, men ikke længere end vi behøver. Vi kommer i mindre udstrækning til at behøve at tage til USA og bruge deres faciliteter og i højere udstrækning bruge det som findes tæt på. Begynder vi at bygge nu for sammenkoble regionen, og skabe modeller og arbejdsformer for samarbejde, kommer vi til at blive en endnu stærkere region, siger hun.

Der er også udfordringer i at arbejde på tværs af grænsen. Kajsa Paulsson fremhæver kulturelle forskelle, men mener, at hvis man har forståelse for forskelle i arbejdsmetoder, fungerer det normalt bedre end forventet. HALOS største bekymring er et forslag til en sundhedsreform fra den danske regering, der kan betyde, at regionerne lukkes ned, hvilket muligvis kan påvirke fremtidige samarbejder.

– Det er ikke så godt. En nyligt besluttet erhvervslivsfremmelov har allerede fået konsekvenser, da Region Hovedstaden har måttet omstrukturere deres opgaver, de må ikke længere arbejde med de samme som Region Skåne og City of Hamburg. Vi vil have Region Hovedstaden med, de behøves i regnskabet for at det skal blive rigtig godt. Hvis det besluttes at regionerne nedlægges, kommer vi til at være kreative og på en eller anden måde finde nye former for samarbejde med vores danske udviklingsaktører, siger Kajsa Paulsson.

(News Øresund – Emil Persson)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑