21 september 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2C xx

Published on marts 16th, 2018 | by Sofi Eriksson

0

OECD opfordrer til udbygning af jernbanenettet mellem Oslo og Malmø

2018-03-16:

Soo-Jin Kim, Policy Analyst, OECD, talede om, at nærheden til Københavns Lufthavn er en styrke for Malmø, da OECD præsenterede sin rapport om megaregionen Västra Skandinavien i torsdags. Foto: News Øresund – Britt Andresen

For at mindske udslip og øge tilvæksten bør jernbanenettet mellem Oslo og Malmø opgraderes. P.t er der ingen eller kun i ringe grad infrastrukturplanlægning mellem Norge og Sverige. Det skal der til for at landene når deres miljømål og kan øge regionens konkurrencekraft. Det skriver OECD i et studie af såkaldte mega-regioner.

OECD præsenterede torsdag et studie af den såkaldte mega-region Vest Skandinavien. Regionen strækker sig fra Oslo via Gøteborg til Malmø og inkluderer län og nærliggende kommuner.

Studiet identificerer jernbanenettet i mega-regionen som en flaskehals for transport fra det øvrige Europa. OECD mener det kræver mere koordinering af infrastrukturplanlægningen landene imellem, for at øge integrationen i regionen og for at landene skal kunne nå deres klimamål.

– En del af løsningen på udfordringerne omkring bristende samarbejde, som OECD peger på, tror jeg kan løses gennem at flere aktører nu er gået med i STRING-samarbejdet. Udover Region Skåne indgår Region Halland, Västra Götalandsregionen og fylkena omkring Oslo, kommenterer Mätta Ivarsson (MP), formand for Region Skånes regionale udviklingsnævn, i en pressemeddelelse.

En opgradering af jernbanenettet bliver særligt vigtigt, når transportbehovet i Vest Skandinavien påvirkes af ydre omstændigheder, som forbindelsen sydpå gennem Danmark og Tyskland, mener OECD. ”Ikke mindst forventes åbningen af den faste Femern Bælt-forbindelse mellem København og Hamburg i 2028 at påvirke godsvolumerne”, skriver de.

I studiet kommer OECD frem til at Vest Skandinavien er en meget rig region. Produktiviteten er høj i Oslo og det tilgrænsende län Akershus. Gøteborg og Vestsverige har en stærk økonomisk tilvækst. Skåne fungerer som Sveriges indgang til og fra det kontinentale Europa, gennem den høje integration i Øresundsregionen. Men regionen behøver integreres mere for at blive en mere attraktiv mega-region, mener OECD.

Desuden mener OECD at der er ubalancer i Vest Skandinaviens arbejdsmarked. Selvom der skabes flere og flere job har den høje befolkningstilvækst, frem for alt pga. nyankomne migranter, gjort at arbejdsløsheden ikke er faldet specielt meget under de syv procent som var topniveauet under finanskrisen.

Der savnes også højkvalificeret arbejdskraft indenfor visse fag, såsom ingeniører og lærere i visse dele af regionen, samt mindre kvalificeret arbejdskraft indenfor plejesektoren og transportsektoren. OECD skriver at ”Hvis der ikke gøres noget, vil ubalancerne på arbejdsmarkedet gøre at produktivitetstilvæksten og dermed den økonomiske tillvækst i Vest Skandinavien bremses op.”

OECD understreger også at der findes en stærk tradition for samarbejde i regionen. De mener at regionale partnerskaber som Gøteborg-Oslo samarbejdet og Greater Copenhagen & Skåne Committee har lagt en vigtig grund for et øger samarbejde. Samtidig har samarbejdssorganerne haft en begrænset gennemslagskraft, da de ikke har nogen magt til at tage beslutninger i vigtige spørgsmål, såsom infrastruktur, ifølge OECD.

I studiet anbefaler OECD blandt andet at der gennemføres en fuld analyse af omkostningerne og nytten af en udbygning af jernbanenettet langs den svenske vestkyst. De efterlyser også en tydeligere vision for hvad parterne i Vest Skandinavien vil opnå sammen.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)

Læs OECD’s anbefalinger her.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑