Følg os på

Politik

På onsdag skal danske og svenske politikere beslutte om Öresundskomiteen skal nedlægges

Publiseret

 

Oresundskomiteen webb

På onsdag mødes Öresundskomiteens forretningsudvalg i Malmø og ifølge det materiale, som er blevet sendt ud inden mødet, skal de tage stilling til forslaget om at nedlægge det dansk-svenske samarbejde Öresundskomiteeen. I forretningsudvalget sidder blandt andet Københavns Overborgmester Frank Jensen (S), Region Hovedstadens regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Skånes formand Henrik Fritzon (S) og KKR Sjællands formand og Solrøds borgmester Niels Hørup (V). Foto: News Øresund

 De dansk-svenske forhandlinger om at slå Greater Copenhagen og Öresundskomiteen sammen, er gået i hårdknude. Det fremgår af bilagene til onsdagens møde i Öresundskomiteens forretningsudvalg. På mødet skal der tages stilling til et konkret forslag: nedlægning af Öresundskomiteen. Ifølge Region Skåne forhandles der dog stadig for at redde det dansk-svenske samarbejde.

Klokken ni onsdag morgen skal de danske og svenske politikere i Öresundskomiteens forretningsudvalg til møde i Region Skånes kontor i Malmø. Dagsordenen afslører ikke den dramatik, som vil præge mødet. Punkt 3 omhandler første skridt til en fusion af Öresundskomiteen og Greater Copenhagen.

Men i beslutningsunderlaget bliver det helt kort konstateret, at det ikke har været muligt at opnå enighed om forslaget til vedtægter og foreløbig budget for den fusionerede organisation. Derfor foreslås det at ”forretningsudvalget vedtager, at formanden igangsætter en proces mod opløsning af Öresundskomiteen på baggrund af de gældende vedtægter for Öresundskomiteen”. Ifølge vedtægterne skal Öresundskomiteen tage en beslutning om nedlægning med ¾ majoritet ved to efterfølgende møder. To møder er allerede planlagt til den 19. oktober og den 4. november, men de skulle handle om fusionen og ikke om nedlægningen.

Krisen for det dansk-svenske samarbejde blev tydelig i forbindelse med møderne i KKR Sjælland og KKR Hovedstaden den 10. september. Der blev det besluttet at holde fast ved det danske krav om majoritet over formandsskabet i den nye fusionerede organisation. Ellers ville de 46 østdanske kommuner nedlægge Öresundskomiteen og danne en hel dansk organisation for Greater Copenhagen, som interesserede skånske kommuner kan tilslutte sig.  I referaterne bliver det fremhævet, at de danske kommuner ikke vil sænke farten i arbejdet med Greater Copenhagen.

Uenighederne omkring det fortsatte dansk-svenske samarbejde handler formelt set om fordelingen af formandskabet i den fusionerede organisation the Greater Copenhagen & Skåne Committee. Ifølge budgetforslaget skal Region Skåne og de skånske kommuner betale lige så meget som de danske kommuner og regioner. Derfor kræver de skånske politikere, at de skal være ligeværdige parter ved at formandskabet skal være svensk hvert andet år.
De danske politikere vil i stedet se Greater Copenhagen som et samarbejde mellem Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland og at formandskabet  skal rotere mellem de tre regioner. Det ville give et svensk formandskab hvert tredje år og svare til befolkningsstrukturen. På den danske side bor 2,6 af Øresundsregionens 3,9 millioner indbyggere.

Bag uenigheden ligger der store forskelle imellem Skåne og Sjælland i forhold til den interne politiske debat. Regional- og kommunalpolitikerne på Sjælland er bekymrede over, at København har en lavere økonomisk vækst end Stockholm. Derfor vil de skabe et nyt samarbejde som fokuserer på international markedsføring under navnet Greater Copenhagen for at lokke flere turister, talenter og virksomheder til regionen. En investorportal på nettet er blevet opbygget. I et samarbejde mellem det offentlige og erhvervslivet har man dannet International House og en ”one-point-entry” etableres som et samlet modtagelsesapparat for virksomheder og arbejdskraft fra andre lande. På Greater Copenhagens hjemmeside står en række andre arbejdsopgaver som kortlægning af den internationale infrastruktur i regionen, projekter om forskningsanlæggene ESS og MAX IV, turisme og ”lightning Metropolis”.
De skånske politikere har accepteret mange af de danske forslag og efter en del tøven, er de gået med til at skifte Øresundsregionen ud med Greater Copenhagen i den internationale markedsføring. Men 9 ud af 10 Øresundspendlere bor i Skåne og de svenske politikere vil fortsat have et stort fokus på et grænseregionalt samarbejde for blandt andet at mindske grænsehindringerne. Set i et skånsk perspektiv handler samarbejdet ikke kun om international markedsføring, men også om indsatser indenfor og imellem de to lande, for eksempel satsningerne på et såkaldt Øresundshus på politikfestivalerne Almedalsveckan på Gotland og Folkemødet på Bornholm.

Et fornyet samarbejde handler ikke om så mange penge, hvis det bliver en realitet. Det foreløbige budget som er lavet til onsdagens møde omfatter 11 millioner danske kroner. Nordisk Ministerråd forventes at bidrage med en million, mens den danske og svenske side hver især skal betale 5 millioner kroner til the Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC.
Öresundskomiteens nuværende sekretariat, som ifølge hjemmesiden består af ti ansatte plus to studentermedhjælpere, skal overordnet set afvikles selvom fusionen bliver gennemført. I bilagene til onsdagens møde bliver det nævnt at ”alle medarbejdere bortset fra tre bliver opsagt i løbet af de kommende måneder”. Personalebudgettet i den nye organisation er på knapt 2,2 millioner danske kroner. Meningen er at GCSC sekretariat skal samordne samarbejdet mens de fleste af aktiviteterne skal foregå ude i regionerne og kommunerne.

Formelt set skal fusionen mellem Greater Copenhagen og Öresundskomiteen ske ved at Öresundskomiteen får nye vedtægter og omdannes til the Greater Copenhagen & Skåne Committee til nytår. På onsdag træffer de danske og svenske politikere en beslutning om hvorvidt arbejdet med fusionen skal fortsætte eller om Öresundskomiteen skal nedlægges. (News Øresund)

 

Fakta: Det er flere forskellige samarbejder over Øresund

Da Öresundskomiteen blev etableret i 1993 var det med København og Malmø i førertrøjen. I dag bliver arbejdet i komiteen ledt af regionerne, men de største kommuner og KKR Hovedstaden og KKR Sjælland er også medlemmer. Udviklingen er gået mod at København-Malmø samt Helsingør-Helsingborg udvikler sit samarbejde. Udover Öresundskomiteen er der en række samarbejder i Øresundsregionen:

København-Malmø
Byerne ejer havneselskabet Copenhagen Malmø Port sammen og har i mange år haft et voksende bilateralt samarbejde, som sidste år blev fastlagt i strategien ”Copenhagen Malmø 2025” der omfatter 16 initiativer til konkrete samarbejdsprojekter. I strategien bliver det beskrevet hvordan ”Copenhagen-Malmø tager førertrøjen på i forhold til at skabe en sammenbunden region med livskvalitet og vækst.” Allerede i forbindelse med broindvielsen i 2000 vedtog de to byer visionen ”Øresundsregionen- København og Malmø – en by”.

Helsingør-Helsingborg
Sidste måned vedtog de to byer en ny fælles planstrategi; ”En grænseløs region”. strategien har fokus på nøgleord som at bo, rejse og besøge. Tanken er at dels udvikle mulighederne for indbyggerne i regionen, dels at satse på de besøgende og turister som allerede skaber meget vækst. Samarbejdet mellem de to byer har en lang historik.

Informationsservicen Øresunddirekt
Øresunddirekt består af to separate organisationer. Onlineservicen deler lokale med Öresundskomiteen i København, men har en egen finansiering. I Malmø er der et informationscenter med personale fra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen og Skatteverket.

EU’s regionale fond Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak
Under det svenske Tillväxtverkets ledelse og med egen personale stationeret hos Öresundskomiteen i København disponerer Interretg ØKS over 127,6 millioner euro i programperioden 2014-2020. Regionale projekter med fokus på innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse kan få 50 procent af sine udgifter finansieret af Interreg.

ESS og MAX IV
Forskningsanlægget ESS har sit datacenter i København og selve forskningsanlægget bliver bygget i Lund. Også omkring Max IV er der et stort dansk engagement. I sommers blev det bestemt, at Region Skåne og Region Hovedstaden skal lede et interregprojekt om ESS og Max IV med et budget på 19 millioner euro i en periode på tre år.

Universiteterne
Selvom om Øresundsuniversitetet er blevet afviklet som administrativ overbygning fortsætter det bilaterale samarbejde imellem universiteterne på Sjælland og i Skåne.

Nordisk Ministerråds grænsehindringsråd
Öresundskomiteens ekspert på grænsehindringer samarbejder med Nordisk Ministerråds grænsehindringsråd, der blev etableret i 2014 med målet om at mindske antallet af grænsehindringer imellem de to lande.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Infrastruktur24. april 2024

Efter kollapset: E6 forbi Stenungsund forventes at åbne for trafik allerede til sommer

I februar meddelte Trafikverket, at reparationsarbejdet af E6 uden for Stenungsund forventedes at være færdigt og klar til trafik i...

Forskning24. april 2024

Politikerne vil se mere samarbejde på tværs af strædet om kvinders sundhed

Kvinders sundhed skal sættes højere på dagsordenen. Det mener et panel bestående af sundhedspolitikere fra begge sider af sundet, da...

Infrastruktur24. april 2024

Ny rapport om Inlandsbanan – ruten er interessant for det svenske forsvar

I en ny rapport fra Trafikverket fremgår det, at det svenske forsvar “bør have større og tydeligere indflydelse på infrastrukturudviklingen af...

Infrastruktur24. april 2024

Trafikverkets kommende Øresundsrapport: “Det skorter allerede i dag på redundans”

Kapaciteten på tværs af Øresund vil vare længe endnu, mens redundans allerede er en mangelvare. Det er en af konklusionerne...

Sverige19. april 2024

Svenskerne arbejder længere – den reelle pensionsalder er steget til 66 år

Mellem 2022 og 2023 steg den gennemsnitlige pensionsalder i Sverige med 1,2 år til 66,0 år, skriver Sydsvenskan baseret på...

Energi19. april 2024

Malmø starter forfra med sit eget energiselskab

Malmø Kommune starter sit eget energiselskab for at sikre en “tilstrækkelig og bæredygtig elforsyning til en overkommelig pris og samtidig...

Energi19. april 2024

Danmark og Sverige indgår aftale om eksport af CO2 til permanent oplagring

Opsamling og lagring af CO2 kaldes normalt CCS og anses af mange for at være en af mange måder at...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.