Følg os på

Samfund

Projekter for at få udenlandsfødte i arbejde i Danmark førte til, at flere også fik job i Sverige

Publiseret

 

Deltagarna i projektet har genom bl.a. workshops fått kunskap i hur arbetslivet fungerar i Danmark och Sverige. Foto: Fördomsfönster Öresund

Er det lettere for udenlandsfødte svenskere at få et job i Danmark på grund af ”flexicurity”, en mere hierarkisk ledelsesstruktur i arbejdslivet og mindre forudfattede forestillinger mod udenlandsfødte på det danske arbejdsmarked? Dette var hypotesen, da det EU-finansierede projekt Fördomsfönster Öresund startede rekrutteringsprocessen for et år siden med målet at få 50 udenlandsfødte svenskere til at arbejde i Danmark. De foreløbige resultater viser, at mere end 60 allerede har fundet arbejde: 22 af dem i Danmark og 40 i Sverige.

Projektet Fördomsfönster Öresund syftar till att förbättra förutsättningarna till integration över sundet för en grupp som ofta har det svårare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, utrikesfödda. Därför har 100 arbetsgivare och 100 utrikesfödda personer i Danmark och Sverige intervjuats kring attityderna på arbetsmarknaden och workshops har genomförts för att stötta dessa personer i deras arbetssökande.

Tanken när projektet startade var att det skulle visa sig vara enklare för målgruppen att kunna få ett jobb i Danmark istället för i Sverige, förklarar Kate Plaskonis, projektledare för Fördomsfönster Öresund och som jobbar på Mine, en organisation som arbetar med mångfaldsfrågor inom arbetslivet.

– Vår hypotes var att dessa personer, när de tar ett jobb i Danmark, plötsligt blir de ”kompetenta svenskarna”. Vi tänkte också att det skulle vara enklare att få ett jobb på grund av flexicurity-modellen, säger hon.

Många utrikesfödda kommer även från länder där strukturen på arbetsplatser generellt är mer hierarkisk än i Sverige. En dansk arbetsplats upplevs ofta som mer hierarkisk än en svensk vilket i så fall skulle göra att den var lättare att komma in på.

När det preliminära resultatet summeras efter mer än halva projektperioden har 22 personer hittills fått jobb i Danmark, medan 40 personer har fått jobb i Sverige genom projektet, och enligt Kate Plaskonis har det varit oväntat att flest personer skulle få jobb i Sverige. Skillnaderna mellan länderna är kanske inte så stora, menar hon.

– Det här visar att det kanske mer handlar om att vi i Norden har vissa regler som är likadana, och att de som inte är födda här måste utsättas för det och utbildas, så att de vet hur de söker jobb och kan komma in på arbetsmarknaden, säger hon.

Målgruppen för projektet är utrikesfödda mellan 18-45 år. En del av kandidaterna har precis kommit till Sverige medan andra har bott här i flera år. Under det kommande året ska intervjuerna som gjorts med arbetsgivare och arbetstagare kring attityderna gällande utlandsfödda på arbetsmarknaden analyseras, och en metodhandbok tas fram som ska ligga till grund för ett mer inkluderande och jämlikt rekryteringsmönster.

Projektet Fördomsfönster Öresund är ett samarbete mellan Mine, Øresundsinstituttet, Lunds universitet och Föreningen Norden, med finansiering från Interreg-programmet ÖKS.

(Erik Ottosson – News Øresund)

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.