Følg os på

Infrastruktur

Skåne planlægger nye dobbeltdækkertog over Øresund

Publiseret

 

bombardier

Lokomotivdrevne toetagers vogne kan i fremtiden komme til at trafikere en Øresundspendel. Det fremgår af et udredningsforslag fra Region Skåne. Foto: Bombardier

Der kan i fremtiden komme flere tog over Øresund ved at Øresundstogene suppleres med en Øresundspendel med svenske dobbeltdækkertog som Region Skåne overvejer at indkøbe. Dobbeltdækkerne kan erstatte DSB’s nuværende trafik med Bornholmertoget til Ystad. Sådan ser en idéskitse for 2020 ud i Region Skånes arbejde med en ny togstrategi, som allerede diskuteres med Transportministeriet og det svenske Trafikverket.

Region Skåne er i øjeblikket i gang med at udarbejde et forslag til en togstrategi, der rækker frem til 2050. Den første etape af idéskitserne som vedrører år 2020 rummer tre vigtige forandringer for de rejsende. For det første stiger antallet af tog over Øresund fra tre til fire afgange uden for myldretiden. Disse afgange køres med de nuværende Øresundstog som også findes fremover. For det andet suppleres Øresundstogene i myldretiden med nye svenske dobbeltdækkertog som trafikerer en såkaldt Øresundspendel med to tog mellem Helsingborg-Østerport og et tog Ystad-Østerport, der kan erstatte DSB’s nuværende Bornholmertog.

I et længere perspektiv fra 2024-2035 forbindes også byerne Kristianstad, Trelleborg og Hässleholm med den såkaldte Øresundspendel til Danmark ifølge udredningens forslag. Planlægningsarbejdet tager udgangspunkt i, at trafikken på det tidspunkt ikke længere er underlagt ID- og grænsekontroller og sammenlignes derfor med, hvordan togtrafikken over Øresund så ud inden kontrollerne blev indført for omkring ét år siden. Dengang gik togene i 10-minutters drift i myldretiden og 20-minutters drift udenfor myldretiden.

anders_jonsson_regionskane_webb

Anders Jönsson er togstrateg på Region Skånes regionale udviklingsafdeling og har ansvaret for udredningsarbejdet Togstrategi 2050. Foto: News Øresund

Udfordringen for Anders Jönsson, togstrateg på Region Skåne, som har ansvaret for udredningsarbejdet, har først og fremmest været at finde måder at øge antallet af siddepladser i togene Helsingborg-Malmö og over Øresund for at tilpasse sig til et stigende antal rejsende.
– Hvis vi ikke skifter køretøjstype, har vi ikke tilstrækkelig kapacitet. Vi ville have behov for at køre Øresundstogene i 5-minutters drift, men det er der ikke kapacitet til. Alternativet er at forlænge dem til fire togsæt sammenlignet med de tre vi har i dag, men det er der ikke plads til på stationernes perroner. Vi må tænke nyt for at kunne tage imod den stigende mængde rejsende, siger han.

Det er dér de lokomotivdrevne toetagers tog, som blandt andet kører i Tyskland og Danmark, kommer ind i billedet. Anders Jönsson har regnet på omkostningerne til en investering i disse tog og den er omkring halvt så stor som for et Øresundstog. Et Øresundstog som har sin maksimale længde i dag består af tre togsæt. Så har toget omkring 700 siddepladser og koster cirka 300 millioner svenske kroner. Et dobbeltdækkertog med tilsvarende antal siddepladser koster cirka 150 millioner svenske kroner i indkøb. Desuden er de kortere, hvilket indebærer, at de kan forlænges og alligevel være på perronerne. Antallet af siddepladser kan i denne model stige med 30-50 procent med den eksisterende infrastruktur, mener han. Maxgrænsen for et Øresundstog er 700 siddepladser, et dobbeltdækkertog kan bygges til at rumme op til 1000 passagerer og alligevel få plads på perronerne på de største stationer. Der kræves mellem 8 og 11 tog for at drive den trafik, der planlægges. Intervallet mellem 8 og 11 tog skyldes, at Ystadbanen kræver flere tog. Investeringen løber da op i mellem 1,2 og 1,7 milliarder svenske kroner, siger Anders Jönsson.

Længere ude i fremtiden, fra 2024 til 2035, findes der planlægningsforslag om at forbinde flere svenske byer med Øresundspendel til Danmark. De byer, der nævnes, er foruden Ystad i et første stade 2020, også Kristianstad, Trelleborg og Hässleholm. Planlægningen er ikke lagt fast og påvirkes blandt andet af hvilke tiltag, der tages for at løse flaskehalsproblematikken ved Københavns Lufthavn, højhastighedstog og en anden og tredje fast forbindelse over Øresund.

I det nuværende udredningsarbejde har Region Skåne inddraget den danske og svenske stat gennem Transportministeriet og Trafikverket. Lige nu er arbejdsgruppens fokus at simulere en køreplan for at se om trafikoplægget kommer i konflikt med andre tog. Det problem ved Anders Jönsson allerede nu vil komme på Ystadbanen.
– I og med at IC Bornholm kører i dag, kan vi tage den togkanal. Det gør, at der ikke kræves mere på selve brodelen sammenlignet med dagens trafik.

De tre tog i timen, som planlægges at skulle køre i den såkaldte Øresundspendel, går til og fra Østerport på den danske side. Disse tog går i dag til Nivå. Der har i noget tid været diskussioner om i fremtiden at lade al togtrafik over Sundet få Østerport som start- og slutdestination, men der er endnu ikke truffet en sådan beslutning.
– Med det her alternativ får man den bedste af to verdener. Der er stadig den integrerede trafik til Helsingør og en særlig pendel som har fokus rettet mod at kunne tage de store rejsestrømme, når dagens Øresundstog er for små. Det er ikke teknisk muligt i 2020 at ende al trafik på Østerport, men omkring 2024 skulle den danske side kunne fjerne dem, hvis de vil, siger Anders Jönsson.
At Øresundspendelen vil kunne komme i udbud og køre som en ren svensk forretning med samarbejdsaftale på den danske side, tror han er muligt.

I starten af 2017 skal et forslag til Togstrategi 2050 præsenteres for de skånske politikere og derefter forventes togstrategien at blive en del af Region Skånes trafikplan.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Fakta: Regneeksempel dobbeltdækkertog

Øresundstogene kan maksimalt køres med tre togsæt. Et sådant sammenkoblet tog er 236,7 meter langt og har 687 siddepladser. Prisen for sådan et tog er 300 millioner svenske kroner.

Et dobbeltdækkertog (fra f.eks. Bombardier, Siemens og Skoda med lokomotiv, 5 toetagers vogne og 1 manøvreringsvogn) er cirka 177 meter langt og har omkring 700 siddepladser. Prisen for sådan et tog er cirka 150 millioner svenske kroner.

For at trafikere udredningsforslaget kræves 8-11 tog afhængigt af strækning (strækningen til Ystad kræver ekstra tog) og investeringsudgiften til indkøb af dobbeltdækkertogene lander mellem 1,2 og 1,7 milliarder svenske kroner.

Øresundstogene kan ikke forlænges på grund af perronlængden ved stationerne på strækningen, hvor Øresundstogene kører. Dobbeltdækkertogene, der er kortere, kan bygges længere end i regneeksemplet ovenover og kan dermed rumme op til 1000 siddepladser.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Infrastruktur24. april 2024

Efter kollapset: E6 forbi Stenungsund forventes at åbne for trafik allerede til sommer

I februar meddelte Trafikverket, at reparationsarbejdet af E6 uden for Stenungsund forventedes at være færdigt og klar til trafik i...

Forskning24. april 2024

Politikerne vil se mere samarbejde på tværs af strædet om kvinders sundhed

Kvinders sundhed skal sættes højere på dagsordenen. Det mener et panel bestående af sundhedspolitikere fra begge sider af sundet, da...

Infrastruktur24. april 2024

Ny rapport om Inlandsbanan – ruten er interessant for det svenske forsvar

I en ny rapport fra Trafikverket fremgår det, at det svenske forsvar “bør have større og tydeligere indflydelse på infrastrukturudviklingen af...

Infrastruktur24. april 2024

Trafikverkets kommende Øresundsrapport: “Det skorter allerede i dag på redundans”

Kapaciteten på tværs af Øresund vil vare længe endnu, mens redundans allerede er en mangelvare. Det er en af konklusionerne...

Sverige19. april 2024

Svenskerne arbejder længere – den reelle pensionsalder er steget til 66 år

Mellem 2022 og 2023 steg den gennemsnitlige pensionsalder i Sverige med 1,2 år til 66,0 år, skriver Sydsvenskan baseret på...

Energi19. april 2024

Malmø starter forfra med sit eget energiselskab

Malmø Kommune starter sit eget energiselskab for at sikre en “tilstrækkelig og bæredygtig elforsyning til en overkommelig pris og samtidig...

Energi19. april 2024

Danmark og Sverige indgår aftale om eksport af CO2 til permanent oplagring

Opsamling og lagring af CO2 kaldes normalt CCS og anses af mange for at være en af mange måder at...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.