25 juni 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1B xx

Published on september 7th, 2018 | by Nicklas Andersen

0

Regionsvalg Skåne: Partier er splittede om grænsekontrol

2018-09-07:

Op til det svenske regionsvalg i Skåne er flere af partierne splittede med hensyn til de indre grænsekontroller. Fire partier vil have dem fjernet, mens tre partier fortsat finder dem nødvendige, fremgår det af en spørgeskemaundersøgelse News Øresund har foretaget. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Fire partier i Region Skåne vil arbejde på at få fjernet de indre grænsekontroller for blandt andet at aflaste arbejdspendlingen, viser en spørgeskemaundersøgelse News Øresund har foretaget blandt regionspolitikerne. Omvendt mener tre partier, at kontrollen skal vedblive, mens det ottende parti, Sverigedemokraterna, ikke har svaret.

Med få dage inden de svenske valghandlinger finder sted på søndag d. 9. september, der tæller Riksdags-, regions- og kommunalvalg, har News Øresund undersøgt de skånske regionspolitikeres holdninger til en række spørgsmål centreret om Øresundsregionen. Sverigedemokraterna er det eneste parti, der ikke har besvaret spørgeskemaet.

Det fremgår af svarene, at partierne er splittede med hensyn til de indre grænsekontroller. Fire partier svarer, at de vil arbejde på at få dem fjernet helt. Det er Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet og Centerpartiet.

Hvad er det vigtigste politiske spørgsmål i år med hensyn til Øresundsregionen?

– At arbejde på at få fjernet grænsekontrollerne. De er en stor hindring for det grænseregionale samarbejde, svarer Vänsterpartiet.

Omvendt anser Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna det for nødvendigt at beholde grænsekontrollerne, om end de stadig mener, at kontrollen er en belastning for pendlingen.

– Det ville være bedre at flytte kontrollen til Danmarks grænse, og helst EU’s grænser så rejser igen kan blive gnidningsløse. Men det kræver, at man arbejder med told og politi over et større område. På den måde kan man foretage eftersøgning og kontrol af dem, som mistænkes for ikke at have opholdstilladelse frem for massekontrol af pendlere, svarer Moderaterna blandt andet.

Sverigedemokraterna, der ikke har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, ville højst sandsynlig også stemme for at beholde kontrollerne, i og med to ledende regionspolitikere fra partiet i 2016 meldte ud i Expressen, at de vil arbejde på at indføre permanente grænsekontroller.

Herudover fremgår det af undersøgelsen, at infrastruktur er et højt prioriteret emne for mange af partierne, og næsten alle er enige om, at HH-forbindelsen er den vigtigste. Forbindelsen forventes nemlig at aflaste kapacitetsproblemer for godstransport samt aflaste arbejdspendlingen i den nordlige del af Skåne, svarer Kristdemokraterna blandt andet i undersøgelsen. Kun Miljöpartiet prioriterer anderledes:

– I første omgang prioriterer vi satsninger på nye stambaner i Sverige. På nuværende tidspunkt er kapacitetsbristen betydeligt større her. Hvad angår nye Øresundsforbindelser, er det vigtigt, at de bidrager til at nå klimamålene, hvorfor vi prioriterer sporbundne forbindelser.

At partierne først og fremmest prioriterer HH-forbindelsen, ligger også i tråd med den fælles aftale, også kaldt Trafikcharter, som den grænseregionale organisation Greater Copenhagen & Skåne Committee (GCSC) indgik i juni 2017. I organisationen indgår Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland samt 79 kommuner i de tre regioner. Aftalen indeholder desuden et andet forslag om en Øresundsmetro mellem København og Malmø, som Københavns Kommune og Malmø Kommune arbejder aktivt på at få realiseret blandt andet gennem oprettelsen af metrorådet Øresundsmetro Executive.

Samtlige partier i undersøgelsen er desuden enige om, at Danmarks nye erhvervsfremmesystem sætter det grænseregionale samarbejde mellem Danmark og Sverige under pres ved potentielt at mindske finansieringen af GCSC.

– For at GCSC skal kunne fortsætte med at udføre sit fremgangsrige arbejde, er fortsat finansiering nødvendig, svarer Socialdemokraterna og tilføjer, at de aktivt arbejder på at påvirke udformningen af erhvervsfremmesystemet, så finansieringen løses.

– GCSC er til stor nytte, og afhænger af deltagelse fra begge sider af Øresund. At Danmark flytter ansvar og finansiering til staten, er af mindre betydning. Men det skal ikke indebære, at man glemmer regionalpolitikken. Forsvinder den danske finansiering, bliver det svært at fortsætte, svarer Moderaterna.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)

Fakta – Hvilke grænsehindringer vil partierne prioritere?

Socialdemokraterna: Arbejde på at gøre anerkendelse af udenlandske uddannelser og kompetencer nemmere, gøre det nemmere for erhvervsstuderende at få en praktikplads på den anden side af Sundet og løse problemet med tredjelandsmedborgere, der ikke kan få arbejdstilladelse i andre EU/ESS-lande.

Moderaterna: Arbejde på at gøre anerkendelse af udenlandske uddannelser og kompetencer nemmere.

Miljöpartiet: Arbejde på at skabe fælles regler for barselsorlov samt fælles regler for praktik. Derudover er det næsten umuligt at flytte sin pensionsopsparing mellem landene, siger partiet, hvilket de vil arbejde på at løse.

Centerpartiet: Der er mange hindringer inden for arbejde, handel og grænseoverskridende samarbejde, siger partiet. Men den mest presserende hindring er grænsekontrollerne.

Vänsterpartiet: Det vigtigste er at få fjernet grænsekontrollerne, men togpendlingen bør også udbygges og gøres billigere.

Liberalerna: Arbejde på at skabe fælles regler for a-kasse og barselsorlov.

Kristdemokraterna: Gøre det muligt for danskere, der arbejder i Sverige, at modtage plejevederlag ved pasning af dødeligt syge pårørende. Derudover skal det gøres nemmere for danske sommerhusejere at oprette abonnementer uden svensk personnummer samt gøre det nemmere at anvende e-legimitation (fx NemID) på tværs af grænserne.

Fakta – Spørgeskemaundersøgelsen

Samtlige partier i Skånes regionsråd er blevet kontaktet en måned før valget, og kun Sverigedemokraterna har ikke fået besvaret spørgsmålene.

Partierne blev stillet følgende spørgsmål:

– Hvad er det vigtigste politiske spørgsmål i år med hensyn til Øresundsregionen?  

– Hvilken fremtid har Greater Copenhagen, om danske regioner stopper den økonomiske støtte jf. det nye erhvervsfremmesystem i Danmark? 

– Er Øresundspendling en prioritet hos jer? Hvis ja, hvad vil i gøre for at forbedre den? 

– Hvilke grænsehindringer vil i prioritere? 

– Hvilken forbindelse er vigtigst at prioritere: HH-forbindelsen, KBH-Malmø-metro eller Landskrona-forbindelsen?

– Hvad er jeres holdning til den indre grænsekontrol mellem Danmark og Sverige? 

– Hvordan kan man få størst nytte af ESS i Øresund/Greater Copenhagen?


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑