Følg os på

Øresund

Turister från Skåne, Blekinge och Halland släpps in i Danmark – om de har med sig negativt coronatest

Publiseret

 

Resenärer från Skåne, Blekinge och Halland släpps från och med lördag in i Danmark om de kan uppvisa ett färskt intyg på att de inte är smittade av corona eller en deklaration om att de inom 24 timmar låter testa sig i Danmark. Foto: News Øresund

UPPDATERAD. De nya gränsreglerna som trädde ikraft i Danmark lördagen den 27 juni var inte helt färdigutformade när de presenterades vilket skapade en osäkerhet om vad som gäller. På fredagen ändrades uppgifterna på coronasidan på politi.dk till att invånare i de tre svenska gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland släpps igenom även utan att ha med sig ett nytaget negativt coronatest från Sverige. Men då skulle man fylla i en deklaration och visa upp i den danska gränskontrollen där man lovar att  inom 24 timmar nyttja en testanläggning i Danmark och fram tills resultatet är klart gå i självisolation. Under lördagen meddelade Rigspolitiet att reglerna ändrats igen så att de nu endast godtar turister från de tre sydsvenska gränsregionerna som har med sig högst 72 timmar gamla smittest som visar att de inte har coronavirus.

Osäkerheten om vilka regler som gäller för invånare i Skåne, Blekinge och Halland som vill åka in i Danmark från och med lördag 27 juni växte under fredagen. Till Helsingör Dagblad hade Nordsjællands Politi uppgivit att skulle släppa in alla som kan visa att de är bosatta i de tre sydsvensk gränsregionerna utan krav på att visa upp ett nygjort negativt smittest.
– Jeg kan bekræfte, at svenskerne fra Halland, Skåne og Blekinge fra lørdag klokken 7 må rejse til Danmark, og det er ikke nødvendigt at fremvise en test, siger David Buch, vagtchef hos Nordsjællands Politi til Helsingør Dagblad.
En uppgift som varken Rigspolitiet eller Justitisministeriet kunde bekräfta under fredagen. Däremot uppger Justitsministeriet till News Øresund att det finns en möjlighet att fylla i en deklaration där man lovar att låta testa sig vid en av de danska gränsstationerna och i väntan på svar gå i 14 dagars självisolering, läs mer i separat artikel här.

När Helsingborgs Dagblad tog Sundsbussarna till Helsingør tidigt på lördagsmorgonen räckte det med att visa upp ett svenskt körkort och en elräkning som bekräftade att journalisterna bodde i Skåne så släpptes de igenom vid gränskontrollen. När News Øresund anlände med Forseas färja strax efter lunch hade reglerna ändrats så att det nu krävdes antingen att man visade upp ett nytaget negativt smittest för corona eller att man fyllde i polisens blankett där man lovade att smittesta sig i Danmark inom 24 timmar och gå i självisolation tills provresultatet var klart. Ytterligare en timme senare meddelade Rigspolitiet att blanketten dragits tillbaka och att endast personer från Skåne, Blekinge och Halland samt Västerbotten som har med sig ett högst 72 timmar gammalt negativt smittest för corona släpps in. Liksom tidigare släpps även personer in i Danmark som har ett så kallat anerkendelsesværdige formål med inresan, det vill sig säga att man är arbetspendlare, dansk medborgare, bosatt i Danmark, på väg till ett nödvändigt affärsmöte, på genomresa på väg till annat land eller har ett annat personligt skäl som finns med i dansk Politis lista över godkända skäl till inresa utan krav på smittest

Det var under torsdagen den 25 juni som Danmark presenterade de mera detaljerade villkoren till de nya gränsregler som börjar gälla från och med lördag den 27 juni där det aktuella smittläget i de olika svenska regionerna var avgörande. Beskedet från Statens Serum Institut innebar att förhoppningarna om att Danmark skulle öppna gränsen över Öresund fullt ut det stundande 20-årsjubileet för Öresundsbron grusades. Enligt Statens Serum Instituts lista över vilka svenska regioner som då uppfyllde kraven för inresa i landet var det endast invånarna i Västerbotten som skulle släppas in i Danmark när de nya reglerna började gälla på lördagen.

För invånarna i gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland finns enligt de nya reglerna en möjlighet att komma in i Danmark om man har med sig ett högst 72 timmar gammalt test som visar att man inte är coronasmittad. Fortsatt gäller att danska medborgare, bosatta i Danmark, arbetspendlare, affärsresenärer, transitresenärer på väg till annat land och personer med vissa andra godkända anledningar är undantagna från inreseförbudet och släpps in i Danmark.

Från och med lördagen den 27 juni har Danmark infört en enhetlig princip om att nivån på smittspridningen avgör om invånarna från ett annat land eller från en svensk region kan resa in i landet. Avgörande blir om antalet nya smittade i genomsnitt per vecka under de senaste två veckorna är färre än 20 personer per 100 000 invånare.
Personer från svenska regioner som på grund av låg smittspridning räknas som öppna tillåts resa in i Danmark, för närvarande endast Västerbotten, medan personer från regioner som fortsatt är i karantän nekas inresa om de inte har ett godkänt skäl att resa in i Danmark vilket bland annat gäller för arbete eller ett nödvändigt affärsmöte. Ett undantag görs för gränsregionerna Skåne, Halland och Blekinge, där invånarna fritt kan resa in i Danmark även om regionerna är i karantän, förutsatt att man vid gränsen kan visa upp ett negativt covid-19-test som är taget inom de senaste 72 timmarna. För att styrka vilken region man är bosatt i vill den danska polisen även att man visar pass, ID med bostadsadress samt en utskriven karta där bostadsadressen är markerad.

Pendlare, affärsresenärer och transitresenärer får fortsatt resa in i Danmark
Även om Danmark formellt valde att tillfälligt stänga gränsen den 14 mars har den aldrig varit helt stängd. Danska medborgare, bosatta i landet, arbetspendlare och senare även affärsresenärer och transitresenärer släpps igenom gränskontrollen. Listan över särskilda godtagbara skäl, anerkendelsesværdigt formål, att komma in i landet har blivit längre med tiden och hålls tillsammans med annan myndighetsinformation uppdaterad på politi.dk.

Särskilda regler för fyra gränsregioner i södra Sverige och norra Tyskland
Skåne, Halland och Blekinge samt tyska Schleswig-Holstein räknas enligt de nya danska reglerna som gränsregioner, och invånare från dessa regioner undantas från kravet om att visa upp sex bokade övernattningar i Danmark, för att släppas in i landet. Om någon av gränsregionerna klassas som varande i karantän, vilket i dagsläget alla de tre svenska regioner gör, kan invånarna fortfarande resa in i Danmark, om de uppvisar ett negativt covid-19-test taget senast 72 timmar innan inresan. Ett dilemma är att sjukvården i de tre sydsvenska gränsregionerna i dagsläget inte erbjuder coronatester till personer som inte uppvisar symptom på smitta. Inte heller privata Min Doktor erbjuder sådana tester till personer utan symptom.
Statens Serum Institut kommer varje vecka uppdatera listan över vilka svenska regioner som är öppna respektive i karantän. Det innebär att om smittspridningen minskar i t.ex. Skåne så kan regionen omklassas till öppen senare i sommar så att invånarna då fritt kan resa in i Danmark.

Övriga regioner – krav på sex dagars boende i Danmark
För invånare i Sveriges övriga 18 regioner måste två krav uppfyllas för att de ska kunna resa in i Danmark. Dels måste deras bostadsregion klassas som öppen av de danska myndigheterna baserat på den veckovis publicerade listan över smittspridning i svenska regioner, och dels måste man kunna uppvisa att man bokat minst sex övernattningar i Danmark. I dagsläget uppfyller endast Västerbotten kraven för att få räknas som en öppen region.

Gränserna för öppna regioner och regioner i karantän
Det finns två brytpunkter för att en region ska skifta från öppen till i karantän, eller tvärtom. Om en region just nu räknas som i karantän måste antalet nya smittade i genomsnitt per vecka under de två senaste veckorna vara lägre än 20 personer per 100 000 invånare för att den ska ändras till öppen. För att en region ska gå från öppen till i karantän ska antalet smittade i genomsnitt per vecka överstiga 30 personer per 100 000 invånare.

Antalet smittade i genomsnitt per vecka per 100 000 invånare
Västerbotten 17,9
Danmarks smittgräns 20,0
Kronoberg 23,5
Dalarna 26,2
Skåne 26,9
Kalmar 27,5
Värmland 32,8
Blekinge 34,1
Gotland 39,6
Örebro 40,1
Halland 46,6
Sörmland 49,7
Västernorrland 57,4
Jämtland-Härjedalen 61,7
Östergötland 67,0
Stockholm 71,7
Uppsala 81,3
Västmanland 94,6
Gävleborg 96,4
Norrbotten 109,0
Västra Götaland 139,0
Jönköping 208,0
Källor: Folkhälsomyndigheten och Eurostat via Statens Serum Institut
Avser perioden 10-23 juni 2020, medeltal per vecka senaste två veckorna

(News Øresund)

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

E-postadress

Aktuelle nyheder

Okategoriserade09. juli

På lördag öppnar Danmark gränsen för invånarna i Skåne

På lördag öppnar Danmark gränsen fullt ut för alla som bor i Skåne trots att Sverige fortsatt är i dansk...

Øresund08. juli

Skåne klarar kravet på låg smittnivå – Danmark väntas ge besked om gränsöppning över Öresund under torsdagen

Gränsen över Öresund kommer troligen att öppnas på lördag. Region Skånes statistik över antalet nya fall av covid-19-smitta visar att...

Infrastruktur03. juli

Øresundsbron henter ny adm. direktør fra Skånetrafiken

Linus Eriksson bliver ny adm. direktør for Øresundsbro Konsortiet efter Caroline Ullman-Hammer, som fyldte 65 år i efteråret og meddelte...

Øresund03. juli

Fire nye chefer i samarbejdet over Øresund i 2020

I 2020 er der fire nye chefer i organisationer som har stor betydning for samarbejdet på tværs af Øresund. Tue...

Erhverv02. juli

Malmø vil fremhæve erhvervslivet på tværs af Øresund – stifter ny erhvervspris

Malmø Kommune vil sætte fokus på erhvervsliv og innovation på tværs af Øresund. Derfor stiftes Malmø Greater Copenhagen Business Award,...

Øresund03. juli

Mediebilledet af Øresundsbrons jubilæum

En hverdagsregion efter 20 år med broen, knuste visioner, nye politiske visioner om yderligere faste forbindelser over Øresund, succés men...

Life Science03. juli

Nye laboratorier for biotek-iværksættere åbner i København

København har fået et nyt laboratorie-fællesskab, som skal gavne biotek-entreprenører i life science-branchen – også folk fra life science-miljøet i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.