27 maj 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Danmark xx

Published on marts 8th, 2019 | by Sofi Eriksson

0

Skærpede krav til udlejning af el-løbehjul

2019-03-08:

efter udeblevne ansøgninger om tilladelser og irritation over fejlparkerede el-løbehjul skærper nu både Malmø og København kravene til udlejningsfirmaerne bag el-løbehjulene. Foto: News Øresund

I de seneste måneder er el-løbehjul blevet et hverdagsindslag i gadebilledet i både København og Malmø. Men efter udeblevne ansøgninger om tilladelser og irritation over fejlparkerede el-løbehjul skærper nu både Malmø og København kravene til udlejningsfirmaerne bag el-løbehjulene.

Genom olika appar har privatpersoner under de senaste månaderna kunnat hyra elscootrar i både Malmö och Köpenhamn, och på kort tid har flera bolag etablerat sig i städerna. I Köpenhamn finns över 400 elscootrar, och i Malmö över 700. Felparkerade scootrar har väckt iritation, och Malmö stad har forslat bort runt 100 scootrar som parkerats fel, rapporterar Svt nyheter.

Det är lagligt att köra elscooter på offentlig plats i Danmark, men de får bara hyras ut och parkeras på tillåten plats. Vilken kommersiell verksamhet som får bedrivas på kommunal mark är upp till kommunen.
– Vi har under en längre period följt utvecklingen på området. Med bakgrund av vår egen tillsyn, och samtal med Köpenhamnarna kan vi konstatera att det finns uthyrningsställen på offentliga platser. Det är i strid med reglerna, säger Mikkel Halbye Mindegaard, enhetschef på Teknik- och miljöförvaltningen till TV2 Lorry.

Nu går Köpenhamns kommun längre och vill få bort uthyrningen från offentliga platser.
– Vi förväntar oss att verksamheterna efterföljer eventuella påbud. Andra affärsinnehavare söker tillstånd för att använda kommunens områden till kommersiellt bruk, så det ska man självklart också göra när man hyr ut elscootrar och cyklar. Om kraven mot förmodan inte efterlevs, kan vi antingen polisanmäla verksamheterna, eller själva köra ut och ta bort deras fordon från offentliga platser till verksamheternas egen kostnad, säger Mikkel Halbye Mindegaard till TV2 Lorry. (News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑