Følg os på

Arbejdsmarked

Skattereglerne i Norden skal forenkles, viser ny analyse

Publiseret

 

Skattereglerne i de nordiske lande skal opdateres, lyder konklusionen i en ny nordisk rapport. Foto: News Øresund - Erik Ottosson

Skattereglerne for både borgere og virksomheder, der arbejder på tværs af grænserne, kan være uforudsigelige, og arbejdsgiverne risikerer omfattende og unødig administration, når de ansætter grænsependlere. Det viser en analyse, som konsulentvirksomhederne KPMG og Resonans Nordic har foretaget for Nordisk Ministerråd. Rapporten foreslår derfor blandt andet, at hjemmearbejde i bopælslandet skattemæssigt behandles på samme måde som arbejde i det land, hvor arbejdsgiveren er beliggende, og at nordiske pensionsbidrag også anerkendes som fradragsberettigede i de øvrige nordiske lande.

Reglerne for hjemmearbejde, at arbejdsgivere skal registrere sig i flere lande, samt beskatning af løn og pension for grænsependlere er fire problemområder, der hæmmer det nordiske arbejdsmarked, fastslår rapporten. ”Arbejde på tværs i Norden – forslag til forenkling af de nordiske skatteregler med fokus på øget mobilitet“. Derfor fremsættes der fire forslag til ændringer af de nordiske skatteregler:

  • De nordiske lande bør indføre fælles regler for, hvornår en arbejdsplads i bopælslandet, herunder hjemmet, skal regnes som et såkaldt fast driftssted.
  • Al forskudsskat skal indberettes og opkræves i arbejdsgiverens land, så arbejdsgiveren ikke skal administrere flere landes lovgivning for samme lønindkomst.
  • Alle grænsependlere skal betale skat i arbejdslandet, og hjemmearbejde skal tælles som arbejde i det land, hvor arbejdsgiveren er beliggende. Dette er baseret på gennemførelsen af punkt et.
  • De nordiske lande bør anerkende pensionsindbetalinger til pensioner etableret i andre nordiske lande som fradragsberettigede, og det løbende afkast bør kun beskattes efter lovgivningen i det land, hvor pensionsplanen er oprettet.

Skatterapporten er udarbejdet af Nordisk Ministerråd som led i arbejdet med at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030.

– Nu hvor stadig flere virksomheder åbner op for mere hjemmearbejde, er den nuværende nordiske skatteaftale ikke fulgt med udviklingen. Jeg håber, at denne analyse vil åbne for en dialog, hvor det endelige resultat bliver mere forenkling og mindre bureaukrati. Mobiliteten bør være i fokus, hvilket også understøtter arbejdet med at nå målene i Vision 2030, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Karen Ellemann. (News Øresund)

Fakta: Skatteaftale

Hovedreglen for Øresundspendlere er allerede, at du betaler skat i arbejdslandet. Der gælder andre regler for en lille gruppe mennesker, der bor i Sverige og har pendlet til arbejde i Danmark siden før 2003, og for dem, der for eksempel arbejder som flypersonale.

Ifølge den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst er der dog en særregel mellem nordiske lande, der har en fysisk landegrænse mellem sig. Grænsependlere, der bor i én grænsekommune og arbejder i en anden grænsekommune i nabolandet, kaldes grænsegængere. De betaler skat i deres bopælsland, hvilket betyder, at de selv er ansvarlige for at betale skatten i henhold til deres egne forudberegninger, der kan være usikre, blandt andet på grund af ændringer i valutakursen, uventede sygedage eller ændringer i tidsplanen.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.