Følg os på

Øresund

Splittet økonomi i Øresund: Svensk økonomi viser tegn på opbremsning – fortsat positiv vækst i Danmark

Publiseret

 

Den svenske inflation er faldet i år, men ser ikke ud til at falde så hurtigt som i Danmark. I juli var inflationen på 9,3 procent. Foto og grafik: News Øresund

Den svenske økonomi skrumper, mens dansk økonomi vokser moderat. Den svenske inflation er fortsat høj og landede på 9,3 pct. i juli, mens den danske inflation dengang var 3,1 pct. Forskellene mellem landene skyldes blandt andet den stærke medicinalindustri i Danmark, den svage svenske kronekurs samt det faktum, at svenske husholdninger har en større andel af variable boliglån, hvilket betyder, at rentestigninger i Sverige påvirker hurtigere end i mange andre lande.

Trods høj inflation og udsigt til en aftagende økonomi er arbejdsmarkedssituationen fortsat stærk i Øresund. I Sverige er arbejdsløsheden steget en smule siden maj, men fra lave niveauer til 6,3 pct. I Skåne er arbejdsløsheden 8,5 pct. Samtidig var beskæftigelsesfrekvensen og erhvervsfrekvensen i landet på det højeste niveau i 30 år. Det viser tal fra SCB, den svenske statistikmyndighed, og den svenske arbejdsformidling.

En lignende udvikling kan også ses i Danmark. Her fortsætter antallet af lønmodtagere med at stige måned for måned og udgjorde 2.992.800 personer i maj. Ledigheden i Danmark ligger på 2,8 pct. og har været stabil det seneste halve år, viser tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen på arbejdsmarkedet kan blandt andet forklares med en fortsat bred efterspørgsel efter arbejdskraft, mens mange virksomheder ihærdig forsøger at fastholde medarbejderstaben efter flere års vanskeligheder med både at tiltrække og rekruttere nye medarbejdere efter pandemien.

Nye sommertal peger på svensk afmatning

Men nu ser det ud til, at den svenske økonomi for alvor er ved at bremse op. I juni faldt den økonomiske aktivitet, BNP, med 3,6 pct. sammenlignet med samme måned sidste år, viser foreløbige tal fra SCB. Samlet set faldt det svenske BNP med 1,5 pct. i årets andet kvartal sammenlignet med kvartalet før. Selvom prognosebureauerne har opjusteret deres forventninger til svensk økonomi i løbet af året, er der stadig bred enighed om, at det svenske BNP vil falde i løbet af året med omkring 0,5-1 pct. (med undtagelse af Danske Bank, der i sin seneste juniprognose hævede sin vækstprognose for Sverige fra -1,0 pct. til 0,5 pct.).

Fortsat høj inflation i Sverige

Selvom inflationen også er faldende i Sverige, er den fortsat på et højt niveau internationalt. I juli lå inflationen på 9,3 pct. (forbrugerprisindeks) sammenlignet med samme måned sidste år, hvilket var uændret fra juni, hvor inflationen også var 9,3 pct, viser tal fra SCB. Siden toppen i december på 12,3 pct. er inflationen gradvist faldet – men faldet er langsommere end i Danmark og i resten af Europa.

Renteforhøjelser træder hurtigere i kraft i Sverige

De svenske husholdningers forbrug er faldet gradvist siden sidste forår. Riksbankens renteforhøjelser vil have en hurtigere effekt i Sverige, fordi et flertal af svenske husholdninger har variable boliglån (3 måneders fast rente). Det betyder, at renteudgifterne for husholdningerne vil stige hurtigere, når Riksbanken hæver styringsrenten, i modsætning til i Danmark, hvor det er mere almindeligt at binde sine boliglån i op til 30 år. Danske husholdninger er derfor bedre beskyttet mod fremtidige rentestigninger.

En fortsat svag svensk krone, høj inflation og høje belåningsprocenter blandt svenske husholdninger og virksomheder sætter derfor Riksbanken i en udfordrende position forud for fremtidige afvejninger vedrørende fremtidige renteforhøjelser. Siden april sidste år har Riksbanken hævet sin officielle rente fra 0 til 3,75 pct, og i september ventes direktionen at hæve den yderligere til 4 pct. med det formål at dæmpe efterspørgslen i økonomien og bringe inflationen ned. Riksbanken har også valgt at overvåge andre centralbankers handlinger for at forsvare den svenske kronekurs. Hvis renten er højere i et andet land, er det mere attraktivt for investorer at spare op i den valuta.

Den økonomiske vækst i Danmark er primært drevet af medicinalindustrien

På den danske side klarer økonomien sig fortsat bedre end forventet, og flere prognoseinstitutter har i løbet af foråret opjusteret deres prognoser for økonomien i år. Den danske medicinalindustris succes er en vigtig forklaring på denne udvikling, der sammen med den offentlige sektor bidrog til landets fortsat positive, men afdæmpede BNP-udvikling i andet kvartal, viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Mens Sveriges BNP faldt med hele 1,5 pct, steg Danmarks BNP med 0,2 pct. i forhold til kvartalet før. Samlet set vurderer prognoserne, at Danmarks økonomi vil vokse moderat i år med 0,5-1,5 pct. og dette forventes at fortsætte ind i 2024.

Den kraftigt faldende inflation i Danmark er også et lyspunkt. I juli lå inflationen på 3,1 pct. på årsbasis, hvilket var en lille stigning fra 2,5 pct. i juni, viser tal fra Danmarks Statistik. Den lille stigning var dog ventet, dels fordi danskerne igen betaler fuld elafgift fra juli og frem, dels som følge af prisstigninger på sommerhusudlejning hen over sommeren.

(News Øresund)

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.