25 juni 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1A xx

Published on maj 9th, 2018 | by Mandus Orarback

0

Statistik over grænsependlere i fare – Norge og Danmark kan stoppe udvekslingen af data med Sverige

2018-05-09:

Fremover kan det blive svært at få af vide hvor mange der pendler fra Sverige til Danmark. Foto: News Øresund

Fremover kan det blive svært at få af vide hvor mange der pendler fra Sverige til Danmark. Danmarks Statistik og det norske statistikbureau SSB vil nemlig ikke længere udveksle data med deres svenske pendant, Statistiska centralbyrån, på grund af de svenske regler for offentlighed i forvaltningen.  Men Danmarks Statistik håber at de vil finde en løsning på problemet.

I den officielle statistik over beskæftigelse og indkomst er grænsependlere ikke medregnede. For at fange data på grænsependlere har Danmarks Statistik siden 1997 derfor udvekslet data med dets pendant i Sverige, Statistiska centralbyrån, der ligeledes siden 2001 har udvekslet data med Statistisk sentralbyrå i Norge. Men denne udveksling er nu ved at blive stoppet. Sker det, vil der ikke kunne laves statistik over pendlere i fremtiden – hverken i Øresundsregionen eller mellem Sverige og Norge.

Danmarks Statistik skriver til News Øresund, at de håber at de vil finde en løsning på problemet eftersom de ikke ”har et ønske om at kompromittere det frugtbare samarbejde, vi har med SCB blandt andet omkring  Ørestat.”

Problemet er at Danmarks Statistik og Statistisk sentralbyrå i Norge er bange for at de data de deler med det svenske statistikbureau kan blive brugt til andet end statistik og forskning, hvilket strider imod landenes lovgivning. Og grunden hertil er offentlighedsprincippet i forvaltningen, som indebærer at andre svenske myndigheder kan anmode om at få adgang til oplysninger fra Statistiska centralbyrån.

Ifølge svensk lovgivning er individoplysningerne, som ligger til grund for statistikken beskyttet i forhold til datafortrolighed og behov for diskretion. Statistiska centralbyrån kan udveksle identificerbare fortrolige oplysninger til andre svenske myndigheder, hvis disse kan vise at de har ret til at bruge dem.

Offentlighed i forvaltningen gælder for alle svenske myndigheder, så en tredje myndighed kan anmode om udlevering af oplysningerne, og efterfølgende en fjerde. Og sådan kan det fortsætte uden at Statistiska centralbyrån har kendskab til det.

Samme regler om datafortrolighed og udveksling af identificerbare fortrolige oplysninger gælder for alle myndigheder. Men statistiskbureauerne i Norge og Danmark kræver en garanti for at data aldrig bruges til andet end statistik eller forskning. Sådan en garanti kan Statistiska centralbyrån i Sverige ikke give.

– Vi tror jo at alle myndigheder bruger dataene til statistik eller forskning, men SCB kan ikke gå ind og stille en garanti for hvad alle myndigheder i Sverige gør med oplysninger, som evt. engang kom fra os, siger Therese Hedlund, som arbejder med grænseregional statistik hos SCB, til News Øresund.

Diskussionerne om dataudvekslingens fremtid har stået på siden efteråret 2017.

Under det igangværende projekt Nordic Mobility, startet og finansieret af Nordisk Ministerråd, skulle de nordiske statistiskbureauer netop udveksle individdata. Et af projektets mål er at opdatere statistikken over hele den nordiske befolknings uddannelsesniveau. I den officielle statistik kan oplysninger om uddannelse i et andet nordisk land nemlig mangle.

Det var da en aftale om udveksling af data skulle indgås, at statistikbureauerne i Norge, Finland og Danmark ville have at Statistiska centralbyrån i Sverige skulle garantere at data aldrig bruges til andet end forskning og statistik. Den garanti mener Statistiska centralbyrån ikke de kan give.

– Når SCB har overleveret data til en anden myndighed overgår ansvaret for datafortroligheden til den modtagende myndighed. Men alle myndigheder følger jo samme lov og skal foretage samme vurdering af datafortroligheden.

Danmarks statistik og det norske Statistisk sentralbyrå besluttede da at afbryde de udvekslinger af data, der har stået på i omkring 20 år.

– Vi blev meget overraskede. Vi tænkte at det måtte være en misforståelse. Men nu har vi jo diskuteret det her i et halvt år, og vi kommer ikke videre, siger Therese Hedlund.

Indtil videre er der stadig dialog mellem de nordiske statistikbureauer, men det meste tyder på at statistik om grænsependleres lønninger og beskæftigelse ikke vil kunne laves fremover.

Desuden kan det svenske Statistiska centralbyrån blive tvunget til at slette de data som de tidligere har fået gennem udvekslingen med Statistisk sentralbyrå og Danmarks Statistik. Men det spørgsmål skal vurderes af Riksarkivet i Sverige.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)

 

Sådan påvirkes statistikken over Øresundspendlere

Danmarks Statistik og Region Skåne driver databasen Ørestat, som indsamler statistik over grænsependlere i Øresundsregionen.

For at fremtage statistik om arbejdspendling over Øresund kræves en udveksling af data mellem Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån. Denne udveksling vil Danmarks Statistik ikke længere udføre.

De tabeller som allerede findes på Ørestat vil ikke blive slettet, men ingen opdateringer af statistikken kan laves hvis Danmarks Statistik vælger at stoppe dataudvekslingen med Statistiska centralbyrån.

Lignende databaser drives også af Västra Götalandsregionen i Sverige. Den er rettet mod pendlingsstatistik mellem Sverige og Norge, og vil påvirkes på samme måde som Ørestat. Region Värmland i Sverige arbejder også med udredninger om grænsependling, og vil ligeledes blive påvirket.

Källa: Region Skåne, Statistiska centralbyrån


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑