21 april 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1D xx

Published on februar 1st, 2019 | by Sofi Eriksson

0

Svensk budgetoverskud større end beregnet – indkomsterne steg i 2018

2019-02-01:

Intäkter från skatt och moms låg bakom en stor del av de ökade intäkterna till staten 2018. Foto: News Øresund

Højere indtægter og lavere udgifter end forventet medførte, at statens budgetoverskud landede på 80 mia. svenske kr. i 2018, hvilket er 35,7 mia. kr. højere end forventet. Det viser Ekonomistyrningsverkets foreløbige beregning af statens saldo.

De preliminära inkomsterna för staten uppgick 2018 till 1071,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 70,5 miljarder kronor jämfört med 2017 och 29 miljarder kronor mer än beräknat. Ökningen förklaras främst av att skatte- och momsintäkterna ökat.

De preliminära utgifterna ökade från 2017 med 52,2 miljarder kronor till 991,8 miljarder kronor 2018. Bland annat har utgifterna till hälsovård, sjukvård och social omsorg ökat jämfört med föregående år – där knappt hälften av pengarna gått till ökade satsningar på kommuner och landsting. Trots ökningen från föregående år blev de totala utgifterna lägre än beräknat i budgeten.

Totalt landade det preliminära budgetöverskottet på 80,0 miljarder kronor. Därmed blev resultatet 18,3 miljarder högre än 2017 och 35,7 miljarder kronor mer än beräknat.

Det slutgiltiga saldot för statens budget presenteras den 15 mars 2019. (News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑