Følg os på

Erhverv

Svensk medicinaleksport fordobles de næste ti år

Publiseret

 

Anders Lonnberg webb

Sveriges nationale koordinator for life science, Anders Lönnberg, var meget positiv indstillet til fremtiden, da han i slutningen af ugen besøgte Medicon Weekend på Medicon Village i Lund. Men det er en ny form for life science han ser, hvor sundhedsvæsenet arbejder med standardiserede systemer som binder alt fra kommunernes ældrepleje til lægehuse og store sygehuse sammen. Bedre udnyttelse af patientdata kombineret med svensk kundskab om mobilteknik og ICT, tror han kan skabe en ny vækst med biologiske lægemidler, e-sundhed og hjemmebehandling. Foto: News Øresund

Efter tilbagegang og flere nedlægninger står svensk life science over for nye fremgange. Den nationale koordinator Anders Lönnberg tror på en fordobling af eksporten i løbet af de næste ti år. Sveriges kompetencer inden for life science, mobilteknik og ICT giver en unik styrke i forhold til fremtidens sundhedssektor, hvor e-sundhed, hjemmebehandling og biologiske lægemidler dominerer. Det forventes desuden at Skåne får nytte af opsvinget i den danske medicinalindustri, hvor Novo Nordisk allerede har besluttet sig for at milliardsatse på forskningsanlægget Max IV i Lund.

”Historien lyver om fremtiden. Hvis du udelader udviklingen for daværende Pharmacia og Astra så har alt inden for life science steget i Sverige. Men de var så gigantisk store, at de forklarer de negative tal”, siger Anders Lönnberg til News Øresund efter at have medvirket i en debat ved Medicon Weekend på Medicon Village i Lund i slutningen af ugen.

Øresundsinstituttet har en tidligere analyse vist hvordan antallet af beskæftigede i svensk medicinalindustri er faldet med 49 procent mellem 2001 og 2013 mens beskæftigelsen i den danske medicinalbranche er steget med 83 procent i 2000-2013. Men nu vender det for svensk life science. Værdien af den svenske medicineksport steg med 23 procent til 36,7 milliarder svenske kroner i det første halvår af 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er kun starten ifølge Anders Lönnberg, som tror på en fordobling af eksporten i de kommende ti år.

”Når det handler om traditionelle mediciner, så tror jeg ikke vi kan følge med. Men på den anden side så er hele branchen ved at gå over til biologiske mediciner. Astra har besluttet at bygge den første fabrik for biologiske medicin i Södertälje. Det er meget kompliceret at bygge og drive sådan en fabrik. Det skal bruges lige så mange teknikere som life science folk. Derfor har vi også gode forudsætninger på medicinalområdet i Sverige” siger Anders Lönnberg.

”Man plejer at sige at der er tre sektorer i erhvervslivet som har ekstra høj værditilvækst og det er life science, mobilteknik og ICT. Sverige står stærkt på alle tre områder, hvilket er ualmindeligt. Det er kun 3.5 andre steder på horden som har alle. Fører vi disse tre områder sammen, så kan vi komme meget længere end tidligere.”

”Vi skal ikke glemme Skånes nærhed til Danmark, hvor det er svært at få fat i de rette folk. De har ekspanderet voldsomt. Der har Skåne en stor mulighed. Vi kan konstatere at der allerde i dag arbejder 400 svenske forskere bare på en virksomhed i København. Og Novo Nordisk er gået ind med en milliard i forskningsanlægget Max IV i Lund.”

Novo Nordisk har også etableret sig i Metabolt Centrum, som drives i fællesskab af Region Skåne og Lunds universitet ofr at udvikle behandlingen af og forskningen om diabetes.

Anders Lönnberg tror at det kan blive aktuelt at danske medicinalvirksomheder etablerer sig i Skåne nu når der er mangel på arbejdskraft på Sjælland. Men han vil ikke udtale sig om hvor vidt konkrete forhandlinger er i gang. Hans kontakter med den danske medicinalindustri er gode og formand i den nationale ekspertgruppe, som han samarbejder med er svenskeren Göran Ando, som også er bestyrelsesformand i Novo Nordisk.

”Det vigtige er at forstå at fundamentet for den fremtidige konkurrence ligger i at man etablerer sig ved de mest spændende forskningsmiljøer hvor de store virksomheder tidligere først og fremmest arbejdede i sine egne laboratorier” siger Anders Lönnberg.

En anden styrke, som han fremhæver er de omfattende patientregistre, som gør det lettere for forskningen og udviklingen af nye mediciner.

”Vi ligger langt frem i verden og har eksempelvis haft et dødsregister siden 1765”,

Anders Lönnbergs opgave som national koordinator startede den 1. April i år og fortsætter næste år. Han sammenfatter sit arbejde i tre udfordringer:

  • Forbedre behandlingskvaliteten
  • Sørge for at alle i hele Sverige får del af den bedste, nyeste og dermed mest omkostningseffektive behandling
  • At sundheds- og sygehusvæsenet har indtægter ved at life science branchen kan skabe nye produkter, virksomheder og job.

I løbet af debatten ved Medicon Weekend kom han flere gange tilbage til at det er vigtigt at skabe et ensartet informatiksystem, som indeholder alt behandling i Sverige.

Fra sygehusvæsenets side er det også vigtigt at åbne op for et mere systematiske måde mod life science industrien. Det fremhævede Region Skånes sundshedsdirektør Ingrid Bengtsson Rijavec i debatten. Hun er medlem i den nationale ekspertgruppe og vil genre se nytænkning og fra skånske side handler det om at kombinere life science med mobilteknik såvel som med skånske fødevareteknik og kundskab om probiotika.

”Slå de traditionelle områder sammen og få noget nyt. Medicin koblet til mad eller e-sundhed kombineret med hjemmebehandling. Ved at bruge den mobile teknik så vil vi kunne omfatte en meget større population og også kunne arbejde internationalt.” (News Øresund)

 

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.