25 juni 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1E xx

Published on juni 1st, 2018 | by Nicklas Andersen

0

Svenske regioner får større ansvar for erhvervsfremme – i Danmark går det den modsatte vej

2018-06-01:

Region Skånes regionrådsformand, Henrik Fritzon (S), forventer at den danske regerings nye erhvervsfremmesystem vil komme til at påvirke det regionale samarbejde i Greater Copenhagenregionen. Foto: News Øresund

Region Skånes regionrådsformand, Henrik Fritzon (S), beklager at de danske regioner er på vej til at miste deres ansvar for erhvervslivsspørgsmål og advarer om at det kan besværliggøre samarbejdet over Øresund. I Sverige går udviklingen den modsatte vej, så det regionale ansvar for erhvervsfremme spørgsmålene vokser.

Den 19 juni väntas den svenska riksdagen besluta att de sista svenska landstingen får regionstatus från och med 1 januari 2019. I och med titeln ”region”, som Region Skåne haft sedan 1999, får de utöver det existerande ansvaret för sjukvård och kollektivtrafik även ansvar för regional utveckling.

I Danmark är regeringen och Dansk Folkeparti i stället överens om att slopa regionernas ansvar för näringslivsfrämjande insatser. För närvarande pågår förhandlingar om hur stor del av regionernas utvecklingsansvar som ska tas bort.

Det är något som väntas påverka Greater Copenhagen-samarbetet, menar bland annat ordföranden för Greater Copenhagen & Skåne Committee, Heino Knudsen (S), som även är regionråd i Region Själland. Han har tidigare sagt till News Øresund att den danska reformen kan innebära att de danska regionerna blir tvungna att lämna samarbetet.

Även Henrik Fritzon i Skåne ser en stor risk för att omläggningen av ansvaret för näringslivsfrämjande insatser innebär Greater Copenhagen-samarbetet blir besvärligare framöver.

– Det är ju naturligtvis inte beslutat än, men mycket tyder på att det blir en lag. Min uppfattning är att det är fel väg att gå. Vi har ju i Sverige ett tydligt regionalt mandat där vi ansvarar för utvecklingsfrågor och i nuläget har man samma mandat i Danmark. Det gör att vi har byggt upp ett starkt samarbete inom Greater Copenhagen. Att man tar bort det i Danmark är dåligt för vårt samarbete, säger han till News Øresund.

Alternativet är naturligtvis att samarbeta med de danska kommunerna, som i stället ska få ett ökat näringslivsansvar, menar Henrik Fritzon.

– Kommunerna i KKR (sammanslutning av kommunerna i varje region, reds anm) har också en tung roll i Danmark kring de här frågorna. Det blir nog snarare de som kommer att växa i sitt ansvar då. Men av förslaget att döma innebär detta också en centralisering, som går på tvärs mot den utveckling vi har i Sverige, med större mandat för regionerna, säger han.

(News Øresund – Anna Palmehag)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑