Følg os på

Infrastruktur

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Publiseret

 

Lars Brümmer fra Trafikverket har stået i spidsen undersøgelsen, som blev præsenteret den 1. juli. Foto: News Øresund

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke skal være på plads omkring 2050, hvor kapaciteten over Øresund kan begynde at slippe op. Det viser den svenske statslige myndighed Trafikverkets nye rapporter om kapacitet og redundans for passager- og godstrafik på veje og spor over Øresund. Men ingen af de tre alternativer, der er blevet undersøgt – HH-forbindelsen, Øresundsmetroen og Europasporet – løser alle udfordringerne på en effektiv måde, mener Trafikverket, som nu foreslår den svenske regering, at der gennemføres en lignende undersøgelse sammen med den danske side.

Trafikverket har i et par år arbejdet på sin undersøgelse af kapacitet og redundans på Øresund. Konklusionerne, som udelukkende ser på den svenske side af sundet, er flere:

  1. Kapaciteten vil vare indtil 2050: Selve Øresundsforbindelsens kapacitet vil vare indtil omkring 2050; men der er et stort behov for at udvide jernbanekapaciteten i Skåne og på sigt frem til Alvesta. Vejkapaciteten skal også udbygges, men ikke lige så meget. Behovet på den danske side af sundet er endnu større, mener Lars Brümmer, strateg og projektleder i Trafikverket, men dette er ikke undersøgt i rapporten, som udelukkende er svensk.
  2. Bedre redundans for veje end for tog: Når det gælder redundansen over Øresund – det vil sige mulighederne for at opretholde rejser og transport over Øresund – er der flere alternativer for vejtrafikken, hvis nogen af nutidens transportruter skulle stoppe, men alt for få for jernbanen. Situationen er særligt kritisk i forbindelse med godstog, fordi der ikke findes noget andet sikkert alternativ end at skifte fra tog til andre transportmidler.
  3. En ny forbindelse i 2050 kræver, at arbejdet påbegyndes ret snart: I dag tager det længere tid at gå fra undersøgelser og beslutninger til færdiggørelsen af en ny fast forbindelse sammenlignet med, da Øresundsbroen blev bygget. På den ene side blev broen genstand for undersøgelser i mange årtier, før beslutningen blev truffet i 1991, og på den anden side er kravene til eksempelvis miljøkonsekvensvurderinger blevet skærpet. Et eksempel er, at Øresundsbroen havde en miljøkonsekvensvurdering på 70 sider, mens Femern Bælt-tunnelens lyder på 15.000 sider.
  4. Intet alternativ opfylder alle behov: Ingen af de tre alternativer til en ny fast forbindelse over Øresund, der er blevet undersøgt, opfylder alle de behov, som Trafikverket ønsker i en ny forbindelse. De nævnte behov omfatter, at forbindelsen skal øge kapaciteten med jernbane, skabe redundans for gods med jernbane, være funktionel for både gods- og passagertogstrafik, være samfundsmæssigt omkostningseffektiv samt forbindes til de store jernbanestationer, godsrangering og jernbanenettet for godstog. En Øresundsmetro ville udelukkende fokusere på lokal passagertogstrafik, en forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør ville have begrænsede muligheder for godstogstrafik, og det europæiske spor mellem Landskrona og København ville kræve store investeringer i at forbinde jernbane- og vejinfrastruktur på begge sider af Øresund.
  5. Ny løsning til HH-forbindelsen kan åbne op for visse godstog: En ny løsning til HH-forbindelsen er blevet undersøgt; den vil forkorte ruten med tre kilometer og reducere omkostningerne med 15 pct. sammenlignet med løsningen i den dansk-svenske rapport, der udkom i 2021. Anlægsomkostningerne er dog steget siden da. Rapporten fokuserer desuden kun på den svenske side. Selvom det tidligere var forventet, at godstogene ikke ville kunne klare den stejlere stigning, som ændringen ville medføre, mener rapporten, at 25 pct. af togene er lette nok til, at det kan fungere, og at man i andre tilfælde kunne overveje at køre med to lokomotiver.

News Øresund – Anna Palmehag

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.