21 maj 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1B xx

Published on januar 11th, 2019 | by Johan Wessman

0

Sverige på vej mod at få en midterregering med S og MP med støtte fra C og L

2019-01-11:

– Det er ikke den ideelle løsning, men det er den bedste i betragtning af den nuværende situation sagde Centerpartiets leder om ett 16 sider langt udkast til en regeringsaftale. Udkastet består af i alt 73 punkter. Foto: News Øresund

Omkring fire måneder efter valget er Sverige på vej mod at få en ny regering over midten. Et udkast til en ny overenskomst mellem Socialdemokraterna, Miljøpartiet, Centerpartiet og Liberalerna om at bygge en ny regering er på bordet. Partierne er enige om at alt fra lempe arbejdsretten og sænke marginalskatten, og til at begge nye højhastighedstog mellem Stockholm og Göteborg samt Stockholm og Malmö.

Eftermiddagen fredag holdte Centerpartiets formand Annie Lööf pressekonference om et udkast til en overenskomst, der er kommet på bordet for at danne en ny svensk regering. Samtidig fremlagde Socialdemokraterna et udkast for en overenskomst, der i løbet af de næste dage formelt set skal godkendes af partierne.

Annie Lööf var klar i mælet under pressekonferencen:
– I løbet af de seneste dage har der været gennembrud. Vi er nu kommet frem til et udkast for en overenskomst, der er vigtig for Sverige. Hvis overenskomsten gennemføres vil den gøre Sverige til er mere liberalt og bedre land. Centerpartiet partiledelse og riksdagsgruppe anbefaler vores tillidsråd, der mødes i morgen, at slippe Stefan Löfven og Socialdemokraterna i gennem i næste uges statsministerafstemning. Vi gør det under forudsætning, at alle fire omfattede partier kan acceptere det udkast over overenskomst, der nu ligger på bordet, sagde Annie Lööf.

Hvis de fire partier godkender den nye aftal, kommer den nye regering til at blive ledet af Stefan Löfven som statsminister og bestå at Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Regering kommer til at få støtte af Centerpartiet og Liberalerna, som til gengæld har fået en række liberale krav igennem på den fremtidige politik. Det uddybes, at hverken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna skal få nogen indflydelse på politikken.

Den nye politik i korthed:

Arbejdsretten skal moderniseres. Loven om jobsikkerhed skal ændres gennem udvidede undtagelser i den regulerede rækkefølge, der gælder ved opsigelse af personale. Reglerne for beskatning af personaleomsætning skal forbedres og ekstraskatten ved generationsskift i virksomheder skal sløjfes.

Arbejdsskatten skal mindskes. Den svenske “värnskatt” på fem procent af indkomster over 662.300 svenske kroner tages også væk 1. januar 2020. Arbejdsgiverafgifterne sænkes. RUT-afdrag, der giver indkomstmodtagere ret til skattefradrag for at hæve prisen på husholdsningsrelatedede tjenester samt at udvide antallet af tjenester.

Nye højhastighedstog skal bygges mellem Stockholm og Göteborg samt Stockholm og Malmø, samtidig med at der satses på udvidet vedligeholdelse og investeringer i nye spor, så punktligheden på de svenske jernbaner forbedres. Det skal blive enklere at bestille udenlandsrejser med tog ved at Trafikverket får til opgave at køre nattog med daglig afgang med destination i flere europæiske storbyer.

Det skal blive nemmere at leve og bo i landdistrikterne, blandt andet gennem flere servicekontorer i hele landet samt flere muligheder for distance uddannelse. Den digitale infrastruktur skal bygges ud med det mål at 95 procent af alle husstande og virksomheder skal have tilgang til mindst 100 Mbit/s i 2020.

En grøn ekstrasatsning på 15 milliarder svenske kroner skal gennemføres under perioden og flyets klimapåvirkning skal reduceres og flyskatten undersøges. Fra 2030 skal ikke længere være tilladt at sælge benzin- eller dieseldrevne biler. Forslaget kræver en godkendelse af EU-Kommissionen.

Reguleringen af boligmarkedet skal mindskes ved at fri leje indføres på nybyggerier med det mål at øge antaller af bosteder.

En familieuge indføres. Den indebær, at arbejdende forældre til børn mellem 4 og 16 år får tre ekstra dages fri om året med forældredagpenge. Baggrunden er at dagene skal anvendes, når barnet ikke kan være i skole grundet ferie.

Mere privat konkurrence. Den statslige arbejdsformidling skal have konkurrence fra private alternativer. Regeringen kommer ikke til at arbejde videre med forslag om økonomiske overskudsforbud eller overskudsgrænser for private aktører indenfor sundhed.

Sprogkrav indføres for nye borgere, der skal gennemføre en præøve i svensk og grundlæggende samfundsviden for at få svensk statsborgerskab. Asylsøgende kan miste retten til dagpenge, hvis de bosætter sig i kommer med socioøkonomiske udfordringer. Der skal indføres strengere straf for æreskriminalitet. (News Øresund)

 

Link til overenskomst: 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑