25 juni 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Infrastruktur xx

Published on juni 29th, 2018 | by Nicklas Andersen

0

Sveriges infrastrukturminister åbner for at finansiere fast HH-forbindelse med brugerafgifter

2018-06-29:

Som ved Øresundsbron kan brugerbetaling finansiere en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, siger Sveriges infrastrukturminister, Tomas Eneroth (S) og Region Skåne Regionrådets formand Henrik Fritzon (S). Foto: News Øresund

“En ny forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør kan, i lighed med Øresundsbron, finansieres gennem brugerbetaling for vejtunnelen. På den måde risikerer byggeriet ikke at skubbe andre vigtige satsninger i regionen ud”. Det skriver Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) og Region Skånes regionrådsformand Henrik Fritzon (S) i en debatartikel i Expressen.

Tomas Eneroth och Henrik Fritzon poängterar att brukaravgiftr är en lösning som inte träder undan andra nödvändiga investeringar i regional infrastruktur. Samtidigt pekar de på att infrastrukturen över Öresund behöver stärkas.

“När Fehmarn Bält-förbindelsen är på plats 2028 blir Skåne en del av en gränsöverskridande region med nära nio miljoner människor. Då behövs en ökad stabilitet i tågsystemet och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör minskar sårbarheten i järnvägsnätet. Det skulle öka Sveriges möjligheter att ta del av de nya tillväxtmöjligheter som Fehmarn Bält-förbindelsen innebär”, skriver de i debattartikeln.

Det pågår i dag en dansk-svensk statlig utredning av av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, HH-föröbindelsen. Utredningen ska redovisa finansieringsmodeller och genomförandemodeller och vara klar 2020.

(News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑