Følg os på

Infrastruktur

Trafikverket: billigere højhastighedsjernbaner giver færre stationer – og i nogle tilfælde placering uden for byerne

Publiseret

 

Trafikverket har fremlagt regeringsopdraget om nye stambaner. Foto: News Øresund

Hvis omkostningerne ved at bygge nye stambaner til højhastighedstog skal reduceres, vil det påvirke antallet af stationer samt stationsplaceringerne, som i nogle tilfælde kan ende uden for byerne. Det konstaterede Trafikverket, da de i denne uge præsenterede den undersøgelse, de fik som opdrag fra regeringen i sommer.

Regeringen gav i juni förra året Trafikverket i uppdrag att utreda ett höghastighetstågsystem med ett kostnadstak på 205 miljarder kronor samt att uppdatera kostnaderna för höghastighetsjärnvägen som den sett ut hittills i planeringen. I veckan presenterades utredningen.

– Möjligheterna till stora kostnadsbesparingar inom nuvarande systemutformning är mycket begränsade, säger Ali Sadeghi, programchef för Nya stambanor på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Det innebär, enligt utredningen, att antalet stationer och stationslägen behöver omprövas om kostnaden ska hållas till 205 miljarder kronor. Enlig rapporten blir följden att ”vissa funktioner som kopplingspunkter och stationer behöver utgå eller placeras i mindre kostsamma lägen (ofta externa) och andra funktioner, som exempelvis möjlighet för vändande tåg inom systemet, prioriteras bort för att hålla nere storleken på stationerna”. Trafikverket har i rapporten studerat fyra olika utredningsalternativ och jämfört dem med nuvarande systemutformning för nya stambanor.

Kostnaden för satsningen på höghastighetsjärnväg, Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, har uppdaterats i rapporten och gått från 245 miljarder kronor i den tidigare bedömningen till 295 miljarder kronor (båda i 2017 års prisnivå).

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) sade till Sveriges Radio att ”höghastighetståg måste gå genom städerna” som en kommentar till utredningen.

Trafikverket tar i rapporten upp landbroar som ett alternativ. Det innebär att höghastighetsjärnvägen byggs på betongpelare. ”Ett kostnadseffektivt alternativ till konventionell linjeoptimering och anläggningsmetoder kan i vissa landskap vara så kallade landbroar med en produktionsoptimerad och industrialiserad utformning”, står att läsa i rapporten.

De nya stambanorna innefattar till en början tre deletapper, Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund. Arbetet med dessa sträckningar finns med i den nuvarande nationella transportplanen.

− Regeringsuppdraget är ett utredningsuppdrag och utgör ett underlag för vår uppdragsgivare. Arbetet inom befintliga projekt fortsätter enligt nuvarande Nationell plan 2018–29, säger Ali Sadeghi.

(News Øresund)

 

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.