Følg os på

Arbejdsmarked

Udfordringer for et fælles arbejdsmarked over Øresund i fokus på dansk-svensk topmøde

Publiseret

 

Sophie Hæstorp Andersen (S), Københavns overborgmester og formand for Greater Copenhagen, ved åbningen af det dansk-svenske politiske samarbejde Greater Copenhagen topmøde på Københavns Rådhus den 27. april 2022. Foto: News Øresund

Med mangel på arbejdskraft i Danmark og en relativt høj arbejdsløshed i Skåne er der gode forudsætninger for øget integration på arbejdsmarkedet. Men det er for besværligt at få et job på den anden side af Øresund. Det sagde Sophie Hæstorp Andersen (S), overborgmester i København og formand for den dansk-svenske politiske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen, på organisationens topmøde onsdag. Hun mener, at der er behov for at intensivere indsatsen for at forenkle pendlingen ved at inddrage flere ministre, formulere nye lovforslag og presse på overfor det danske Folketing og den svenske Riksdag.

När den dansk-svenska politiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen under onsdagen bjöd in till toppmöte i Köpenhamns rådhus var arbetsmarknaden i fokus. Sophie Hæstorp Andersen (S), Köpenhamns överborgmästare och ordförande i Greater Copenhagen, ser en stor potential i att öka integrationen på arbetsmarknaden. Med brist på arbetskraft i Danmark och en relativt hög arbetslöshet i Skåne finns det en stor potential, menar hon. Samtidigt som hon också ser flera begränsningar för att nå dit.

– Det är alltför krångligt idag att ta ett jobb på den andra sidan sundet. Om fler ska se idén med att korsa gränsen dagligen så ska vi lösa dess problemställningar. Pendlare riskerar problem med dubbel beskattning och många överväger om det är värt det. För företagen är det mycket administration. Stora företag kan kasta sig ut, men mindre företag kan inte alltid överskåda det, sade hon.

I förra veckan hölls mötet Greater Copenhagen Task Force i Köpenhamn där bland annat Sveriges och Danmarks samarbetsministrar närvarade. På mötet nåddes en överenskommelse om att hålla transittrafiken till Bornholm och Köpenhamns flygplats öppen vid införande av eventuella framtida reserestriktioner och beskedet från mötet var även att länderna ska omförhandla skatteavtalet från 2003, Öresundsavtalet, i syfte att förenkla för gränspendlare och arbetsgivare. Sophie Hæstorp Andersen välkomnar arbetet, men tycker samtidigt att det behövs fler insatser.

– Ministrarna är eniga om den potential som finns och det finns även en stor vilja att göra något åt problemet, men det räcker inte med två ministrar. Vi ska ha med fler ministrar, utformat konkreta lagförslag och skapa majoritet för frågorna i båda ländernas parlament. Hur vi kan komma vidare och integrerar oss mer, sade hon.

Danmarks sysselsättningsminister, Peter Hummelgaard (S), lyfte bland annat fram behovet av bättre matchning över sundet i sitt inlägg på mötet.

– Vi saknar kunskap om utbud av kompetenser i arbetsstyrkan och det behövs bättre koordinering av arbetsmarknadsinsatser mellan våra båda länderna. Det ger god mening att ha en samlad överblick över utbud och efterfrågan av arbetskraft i Öresundsregionen, det gör det lättare att matcha arbetslösa. Det är en aktuell problemställning vi har med stor efterfrågan på arbetskraft i Danmark, sade han.

Panelsamtal med (fr v) Steen Christiansen (S), ordförande KKR Hovedstaden och borgmästare i Albertslund kommun, Tue David Bak, vd Greater Copenhagen (moderator), Louise Eklund (L), regionråd Region Skåne, och Martin Andersson, professor och ordförande i Malmös tillväxtkommission. Foto: News Øresund

Louise Eklund (L), regionråd Region Skåne, ser efterfrågan på den danska arbetsmarknaden som potential för unga skåningar att få en fot in på arbetsmarknaden.

– Trösklarna in på arbetsmarknaden på den svenska sidan sundet är mycket högre än på den danska sidan. För ung arbetskraft har vi jättepotential att öka möjligheterna att söka jobb på danska sidan. Det ser vi på siffror från Malmö där de unga är en betydande del av arbetslösheten, sade hon i en paneldebatt.

Att det finns en hög arbetslöshet är inte alltid synonymt med att alla företag och organisationer har tillgång till rätt kompetens. Många företag på den svenska sidan Öresund upplever, trots högre arbetslöshet än i Danmark, också kompetensproblem, framhöll Martin Andersson, professor och ordförande i Malmös Tillväxtkommission. Han ser också att det finns flera trösklar innan unga tar ett jobb över sundet.

– Arbetsmarknaden är väldigt heterogen med olika pendlingsbenägenhet och vilja att ta steget att pendla. Den målgruppen är minst benägna att pendla, även inom en stad, och att få dem att pendla över sundet kräver en hel palett av åtgärder som bland annat rör kostnaden, mentala barriärer och att satsa på att visa vilka möjligheter som finns. Möjligheten att pendla är avhängig utbildning och vilken typ av jobb du har.

Enligt Martin Andersson är det flera olika faktorer som samspelar när det gäller benägenhet att pendla, däribland om det upplevs som enkelt.

– Restid spelar väldigt stor roll, men också om det är ett byte kontra en direktlinje. Det gör en jättestor skillnad i pendlingsbenägenhet. Det ska upplevas enkelt – upplevd tillgänglighet är a och o för arbetsmarknaden. En restid på 45 minuter är en deal breaker för många arbetstagare, sen sjunker benägenheten att pendla. Flera byten tar ner den upplevda tillgängligheten och det fortsätter att spela roll oavsett färdsätt, sade han.

(News Øresund – Jenny Andersson)

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Infrastruktur24. april 2024

Efter kollapset: E6 forbi Stenungsund forventes at åbne for trafik allerede til sommer

I februar meddelte Trafikverket, at reparationsarbejdet af E6 uden for Stenungsund forventedes at være færdigt og klar til trafik i...

Forskning24. april 2024

Politikerne vil se mere samarbejde på tværs af strædet om kvinders sundhed

Kvinders sundhed skal sættes højere på dagsordenen. Det mener et panel bestående af sundhedspolitikere fra begge sider af sundet, da...

Infrastruktur24. april 2024

Ny rapport om Inlandsbanan – ruten er interessant for det svenske forsvar

I en ny rapport fra Trafikverket fremgår det, at det svenske forsvar “bør have større og tydeligere indflydelse på infrastrukturudviklingen af...

Infrastruktur24. april 2024

Trafikverkets kommende Øresundsrapport: “Det skorter allerede i dag på redundans”

Kapaciteten på tværs af Øresund vil vare længe endnu, mens redundans allerede er en mangelvare. Det er en af konklusionerne...

Sverige19. april 2024

Svenskerne arbejder længere – den reelle pensionsalder er steget til 66 år

Mellem 2022 og 2023 steg den gennemsnitlige pensionsalder i Sverige med 1,2 år til 66,0 år, skriver Sydsvenskan baseret på...

Energi19. april 2024

Malmø starter forfra med sit eget energiselskab

Malmø Kommune starter sit eget energiselskab for at sikre en “tilstrækkelig og bæredygtig elforsyning til en overkommelig pris og samtidig...

Energi19. april 2024

Danmark og Sverige indgår aftale om eksport af CO2 til permanent oplagring

Opsamling og lagring af CO2 kaldes normalt CCS og anses af mange for at være en af mange måder at...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.